Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Naczelnik – Marcin Lesiak
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 519
41-800 Zabrze
tel.: (32) 273-97-97
e-mail: sekretariat_sr@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Do zakresu działania Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta należy w szczególności:
1) planowanie strategiczne rozwoju Miasta, w tym:
a) aktualizacja strategii Miasta,
b) aktualizacja planu rozwoju lokalnego Miasta,
2) monitoring i analiza przemian, zjawisk i procesów zachodzących w dziedzinach społecznego i gospodarczego rozwoju Miasta i opracowywanie stosownych informacji na ten temat,
3) koordynacja, monitorowanie i ewaluacja dokumentów strategicznych Miasta,
4) cykliczna ocena aktualności planów,
5) opracowywanie raportów o stanie Miasta,
6) współpraca z samorządami gospodarczymi.

Miasto