Zabrze przestrzenią rozwoju

Prezydent Miasta

Małgorzata Mańka-Szulik

ul. prof. Zbigniewa Religi 1

nr pokoju: 107
tel.: (32) 37-33-416
fax: (32) 271-08-18
e-mail: prezydent@um.zabrze.pl

Prezydent Miasta nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne:

  • Biuro Głównego Inżyniera Miasta
  • Biuro ds. Inwestorów
  • Wydział Inwestycji i Remontów
  • Wydział Kontaktów Społecznych
  • Wydział Oświaty
  • Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
  • Wydział Realizacji Projektów

Prezydent Miasta sprawuje nadzór nad zadaniami powierzonymi:

  • Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Inwestorów
  • Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta – Główny Inżynier Miasta
  • Prezydent Miasta sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Biura Audytu Wewnętrznego

Miasto