Sala Obsługi Klienta

Wydział Obsługi Klienta
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Czynne:

poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek – piątek 7.30-15.30

Sala Obsługi KlientaTelefonNr stanowiska
   
• Rejestracja pojazdów
• Wtórniki dokumentów i oznaczeń pojazdu
• Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
• Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży lub demontażu
• Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
• Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, przywrócenie pojazdu do ruchu (powyżej 3500 kg)
• Wymiana dowodu rejestracyjnego
• Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (np. wykreślenie, dopisanie współwłaściciela; wykreślenie, wpisanie adnotacji: TAXI, HAK, GAZ, VAT, L; zmiana nazwiska, adresu itp.)
(+48 32) 37 33 561/570/5711-8
Prawa jazdy(+48 32) 37 33- 57211
Dowody osobiste (+48 32) 37 33 566 (+48 32) 37 33 567(+48 32) 37 33 56814, 1516, 1819, 20
Sprawy meldunkowe(+48 32) 37 33 56922, 23
Biuro podawcze, informacja, punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP(+48 32) 37 33 30124
Kasa(+48 32) 37 33 30226

Miasto