Zabrze przestrzenią rozwoju

Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu – Fundusz odporności 2023

Projekt pn.

„Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu”

Zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 roku

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedłużenia drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. budową chodników, ścieżek rowerowych, elementów ochrony środowiska (ekranów akustycznych), odwodnienia układu drogowego, budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz oświetlenia ulicznego i kanałów technologicznych. Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji poprzez odciążenie centrum Miasta oraz udrożnienie ruchu na osi północ – południe.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 i 2023 w ciągu 18  miesięcy od daty podpisania umowy.

Miasto