Zabrze przestrzenią rozwoju

Eksperyment w obiektywie

Projekt „Eksperyment w obiektywie”

II nabór beneficjentów do projektu „Eksperyment w obiektywie”
W związku z realizacją przez Miasto Zabrze projektu „Eksperyment w obiektywie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Urząd Miasta Zabrze ogłasza II rekrutację do projektu.
Szkoły objęte projektem: Zespół Szkół nr 10 oraz Zespół Szkół nr 18
Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach ww. szkół

Zakończono I rok realizacji projektu „Eksperyment w obiektywie”.
W pierwszym roku trwania projektu „Eksperyment w obiektywie” (wrzesień 2017 – czerwiec 2018) osiem grup uczniów z Zespołu Szkól nr 10 i Zespołu Szkół nr 18 uczestniczyło w zajęciach związanych
z optyką, chemią oraz grafiką 3D.
Zajęcia fizyczne pozwoliły zapoznać się dokładnie z zasadami i prawami rządzącymi optyką
(m.in. poprzez eksperymenty z ławą optyczną).
Zajęcia chemiczne natomiast dotyczyły głównie eksperymentów ciekawych wizualnie i wartych uwiecznienia.
Uczestnicy projektu poznawali tajniki grafiki 3D w programie Blender, poprzez modelowanie wybranych przez siebie obiektów (np. budynków). Wybrane modele zostały wydrukowanie na drukarce 3D.
Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach fotograficznych w budynku Camera Obscura, który znajduje się w Parku 12C.
Każdy z uczestników odbył również indywidualne, trzygodzinne zajęcia z doradcą zawodowym.

W najbliższym czasie pierwsza duża grupa uczniów wyjedzie do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

18.09.2017 r.

I nabór beneficjentów do projektu „Eksperyment w obiektywie”

W związku z przystąpieniem Miasta Zabrze do realizacji projektu „Eksperyment w obiektywie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Urząd Miasta Zabrze ogłasza I rekrutację do projektu.

Celem projektu jest nabycie kluczowych kompetencji oraz wykształcenie postaw kreatywnych u 120 uczniów z Zespołu Szkół nr 10 i Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu poprzez realizację zajęć rozwijających umiejętności społeczne, zainteresowania, wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych, opartych na nowoczesnych technologiach i metodzie eksperymentu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz składania dokumentów rekrutacyjnych w sekretariatach szkół lub w Biurze Projektu (Wydział Oświaty, ul. Wolności 286, po. 310)

6.10.2017 r.

6 października zakończono rekrutację uczniów Zespołu Szkół nr 10 oraz Zespołu Szkół nr 18 do projektu „Eksperyment w obiektywie”, poniżej załączony został protokół z posiedzenia komisji. rekrutacyjnej.

31.10.2019 r.

30 czerwca zakończony został dwuletni projekt „Eksperyment w obiektywie” realizowany przez Zespół Szkół nr 10 oraz Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu.

W czasie dwóch lat trwania projektu prowadzono aktywności w ramach pięciu zadań.

 1. Doradztwo edukacyjno- zawodowe- każdy z uczestników projektu odbył 3 godziny indywidualnego doradztwa edukacyjno- zawodowego. W czasie zajęć określano predyspozycje ucznia, jego zainteresowania i poziom wiedzy z przedmiotów przyrodniczych oraz zaplanowano dalsze działania edukacyjne, w tym ewentualny wybór zawodu wraz
  z konkretnymi wskazówkami działań. Jednocześnie umożliwiono skorzystanie przez uczestników z całego cyklu zajęć o charakterze interdyscyplinarnym- Eksperyment
  w obiektywie- aby przybliżyć im przedmioty przyrodnicze i pokazać ich znaczenie w jednej przykładowej dziedzinie, jaką jest fotografia stanowiąca motyw przewodni zajęć. Fotografia jako formą przekazu i sama w sobie jest bardzo atrakcyjna, dlatego wzbudza zainteresowanie uczniów. Takie rozwiązanie pozwoliło na zmniejszenie barier psychicznych, takich jak lęk przed porażką, frustracja, brak wiary we własne możliwości i brak przekonania o przydatności przedmiotów przyrodniczych. Celem zajęć było również wzbudzenie zainteresowania
  i promowanie kreatywności.
 2. Zabawy z optyką- czyli jak uchwycić piękno (zajęcia z fizyki). W naukach przyrodniczych
  dla uczniów najciekawsze są eksperymenty, które mogą stanowić doskonałą bazę
  do wyjaśniania zjawisk fizycznych i poszerzania swojej wiedzy. Doświadczenia są także punktem wyjścia do zadawania pytań, stawiania hipotez i próby ich potwierdzenia. Główną tematyką zajęć była optyka geometryczna, która pozwala zrozumieć działanie przeróżnych przyrządów optycznych, ludzkiego oka, a także wyjaśnić działanie aparatów fotograficznych. Uczniowie poprzez wykonywanie doświadczeń oraz pomiarów wyjaśniali zjawiska fizyczne oraz rządzące nimi prawa. Poznali również metody badawcze, sposoby analizowania danych
  i prezentowania wyników.
 3. Fotograficzne czary mary (zajęcia z chemii). Zadanie podzielone było na dwie części: teoretyczno- laboratoryjną (zajęcia w szkole, gdzie uczniowie uwieczniali najbardziej spektakularne doświadczenia chemiczne: Bijące serce rtęciowe, Burza w probówce, Chemiczny higrometr, Fontanna, Gwałtowne chłodzenie, Linka z roztworu, Pierścienie Lieseganga, Płonąca galaretka, Podwodny ogród, Sztuczna krew, Światłolubny roztwór, Świece dymne, Węże faraona, Wulkan) oraz praktyczną (zajęcia nazwane „Camera Obscura” od gigantycznego apratu fotograficznego, budynku znajdującego się na terenie Parku 12C). Uczniowie obejrzeli panoramę okolicy znajdującą się wewnątrz budynku bez okien. Jest to możliwe dzięki układom soczewek i zwierciadeł zamontowanych u szczytu budynku, które odpowiednio ustawione rzucają obraz na płaski stół. Dzięki obsługiwanemu ręcznie mechanizmowi uczniowie mogli manipulować zarówno ostrością, jak i obrotem soczewki skupiającej obraz. W budynku znajduje się także ciemnia fotograficzna, umożliwiająca wywołanie „zdjęć” zrobionych przez zainstalowany aparat wielkośrednicowy. Uczniowie mieli również możliwość wywołania własnych zdjęć wykonanych metodą tradycyjną.
 4. Zabawy z grafiką (zajęcia z grafiki 3D). Efekt wizualny rzutu perspektywicznego (skrót perspektywiczny) jest bardzo podobny do efektów obserwowanych w fotografii oraz
  w układzie wzrokowym człowieka. W czasie zajęć uczniowie poznawali podstawy grafiki 3D (plakaty, ulotki, własne logo, praca na gotowych modelach) oraz animacji 3D w programie Blender, a także tworzyli wirtualne kopie obiektów, które potem mogli wydrukować
  na drukarkach 3D.
 5. Wyjazd edukacyjny do Centrum Kopernika. Centrum Nauki Kopernik to przestrzeń, która inspiruje uczniów do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Ekspozycja podzielona jest na sześć interdyscyplinarnych galerii
  z ponad 450 eksponatami. Muzyka idzie ramię w ramię z biologią, a matematyka z architekturą. Nauka wchodzi w świat emocji, a nawet sami zwiedzający mogą stać się też przedmiotem obserwacji.

Liczby projektu:

 • 120 uczestników projektu
 • 140 godzin zajęć z fizyki
 • 56 godzin zajęć z chemii
 • 336 godzin zajęć praktycznych (Camera Obscura)
 • 280 godzin zajęć z grafiki 3D
 • 2 wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik.

Wyposażenie do szkół:

 • dwie drukarki 3D
 • szafa na odczynniki chemiczne i dygestorium
 • cztery ławy optyczne.

Dokumenty do pobrania

Miasto