Remont lokali mieszkalnych przy ul. Królewskiej 5/4, ul. Nowodworskiej 37/1 oraz ul. Tarnopolskiej 36/2 w Zabrzu

Remont części budynków mieszkalnych, w wyniku których zmodernizowane zostały
3 lokale mieszkalne znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy:

  • ul. Królewska 5/4, Zabrze
  • ul. Nowodworska 37/1, Zabrze
  • ul. Tarnopolska 36/2, Zabrze

W latach 2023-2024 Miasto Zabrze zrealizowało zadanie remontowe pn. „Remont lokali mieszkalnych przy ul. Królewskiej 5/4, ul. Nowodworskiej m37/1 oraz ul. Tarnopolskiej 36/2 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 277.916,78 zł, natomiast wysokość wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to  219.477,96 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonane zostały remonty (modernizacje) 3 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto