Zabrze przestrzenią rozwoju

Biuro Rady Miasta

Naczelnik – Aleksandra Jurecka

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
Sekretariat: pokój 68
tel.: (32) 27 39 750
fax: (32) 27 39 700
e-mail: sekretariat_brm@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Przewodniczący: pokój 67
Wiceprzewodniczący: pokój 63

Do zakresu działania Biura Rady Miasta należy w szczególności:
1) organizacyjna i techniczna obsługa związana z przygotowaniem sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji Rady Miasta,
2) organizacyjno-finansowa obsługa Przewodniczącego Rady Miasta oraz Rady Miasta,
3) zapewnienie prawidłowej obsługi Prezydenta w zakresie zadań związanych z Radą Miasta,
4) obsługa skarg kierowanych do Rady Miasta,
5) koordynacja działalności i utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych Miasta,
6) prowadzenie rejestrów: uchwał Rady Miasta, wniosków i opinii komisji Rady Miasta, interpelacji, zapytań i wniosków radnych.

Miasto