Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Księgowości Budżetu Miasta

Naczelnik Wydziału – Ewa Ratajczak

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze
tel.: (32) 273-96-33
e-mail: sekretariat_wkb@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Wydziału Księgowości Budżetu Miasta należy w szczególności:
1) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej budżetu Miasta,
2) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań jednostkowych,
3) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz bilansu skonsolidowanego,
4) prowadzenie spraw związanych z badaniem sprawozdania finansowego Miasta Zabrze,
5) przygotowanie dyspozycji w zakresie:
a) zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa,
b) zwrotów podatków do urzędów skarbowych,
c) uruchomień środków do jednostek budżetowych w tym dotacji celowych,
6) przekazywanie środków w ramach rozchodów budżetu Miasta oraz pozostałych rozrachunków.

Miasto