Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wojciecha Kossaka 3/7 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Wojciecha Kossaka 3 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany został 1 lokal mieszkalny (nr 7) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy

W latach 2022-2023 Miasto Zabrze zrealizowało zadanie remontowe pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wojciecha Kossaka 3/7 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 75.438,68 zł, natomiast wysokość wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to  55.238,31 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany został remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto