Wydział Administracyjno – Techniczny

Naczelnik – Wojciech Celejewski

ul. Powstańców Śląskich 5-7, III piętro, pok. 319
41-800 Zabrze
tel. (32) 37 33 410
e-mail: sekretariat_wat@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30.

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno – Technicznego w szczególności należy:

A. Zadania realizowane przez Referat Administracyjny:
1) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami przez Urząd, za wyjątkiem lokali administrowanych przez Wydział Zarządzania Mieniem,
2) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją urządzeń,
3) prowadzenie przeglądów, konserwacji i napraw wyposażenia Urzędu oraz sprzętu biurowego,
4) przygotowanie koncepcji i rozwiązań organizacyjnych związanych z administrowaniem budynkami Urzędu,
5) nadzór nad bezpieczeństwem fizycznym nieruchomości i lokali,
6) utrzymanie czystości Urzędu,
7) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem parkingów Urzędu.

B. Zadania realizowane przez Referat Techniczny:
1) prowadzenie bieżących konserwacji, napraw i awarii budynków Urzędu,
2) monitorowanie stanu technicznego nieruchomości Urzędu,
3) prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości Urzędu,
4) zapewnianie obsługi technicznej Urzędu,
5) kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych spraw związanych z realizacją remontów i inwestycji Urzędu.

Miasto