Zabrze przestrzenią rozwoju

Biuro Kontroli

Naczelnik: Mirosław Kaszycki
ul. Powstańców Śląskich 5 – 7
41-800 Zabrze
pok. 57 i 57a
tel.: (32) 37 33 534
e-mail: sekretariat_bk@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Do zakresu działania Biura Kontroli należy w szczególności:
1) prowadzenie kontroli finansowych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz spraw związanych z kontrolą wewnętrzną zgodnie z upoważnieniami Prezydenta Miasta jako Zarządzającego Kontrolą;
2) Prowadzenie spraw dot. kontroli zewnętrznych w zakresie współpracy z koordynatorami kontroli oraz w zakresie przechowywania dokumentacji kontroli;
3) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
4) prowadzenie spraw w zakresie petycji,
5) przyjmowanie i weryfikacja oświadczeń majątkowych składanych przez osoby ustawowo do tego zobowiązane;
6) prowadzenie rejestrów:

  • kontroli zewnętrznych,
  • kontroli wewnętrznych,
  • skarg i wniosków,
  • oświadczeń majątkowych,
  • petycji.

Miasto