Zabrze przestrzenią rozwoju

Urząd Miejski

Adres: ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

nr tel. do Centrali Urzędu Miejskiego: (32) 37-33-300

NIP: 648-274-33-51
Regon: 000515951
Konto: ING Bank Śląski S.A.57 1050 1230 1000 0023 5387 1094

Adres URI skrzynki podawczej ePUAP: kliknij tutaj
Adres skrytki ePUAP:
/2478/skrytka
/2478/SkrytkaESP
/2478/eZbiegi

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia to 500 MB.

Nośniki danych, na których mogą być przekazywane dokumenty elektroniczne: pamięć flash (typu pendrive), płyta CD/DVD.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.

UPO dla dokumentów złożonych na nośniku danych sporządzane jest w postaci papierowej przez adresata.


Godziny pracy:

Sala Obsługi Klienta

ul. Wolności 286
Czynne:
w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 16.45
od wtorku do piątku: od 7.30 do 15.15.

Punkt Obsługi Klienta

ul. Powstańców Śląskich 5-7
Czynne:
w poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 17.00
od wtorku do piątku: od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Punkt Obsługi Klienta w CH M1

ul. Szkubacza 1
czasowo nieczynne

Kasy Urzędu

ul. Wolności 286
Czynne:
w poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 17.00
od wtorku do piątku: od godz. 7.30 do godz. 15.30.


Prezydent Miasta

Agnieszka Rupniewska

ul. prof. Zbigniewa Religi 1

nr pokoju: 107
tel.: (32) 37-33-416
fax: (32) 271-08-18
e-mail: prezydent@um.zabrze.pl

Prezydent Miasta nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne):

 1. Wydział Kontaktów Społecznych
 2. Biuro Współpracy z Zagranicą
 3. Biuro Kontroli
 4. Biuro Audytu Wewnętrznego
 5. Wydział Rozwoju Urzędu

Prezydent Miasta sprawuje nadzór nad zadaniami:

 1. powierzonymi Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 2. powierzonymi Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. ISO,
 3. realizowanymi przez Inspektora Ochrony Danych.

I Zastępca Prezydenta Miasta

Tomasz Olichwer

ul. prof. Zbigniewa Religi 1

nr pokoju: 105
tel.: (32) 37-33-356
fax: (32) 271-08-18

I Zastępca Prezydenta Miasta nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne):

 1. Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 2. Wydział Oświaty
 3. Wydział Kultury i Dziedzictwa
 4. Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
 5. Wydział Geodezji
 6. Wydział Spraw Obywatelskich
 7. Urząd Stanu Cywilnego
 8. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

II Zastępca Prezydenta Miasta

Przemysław Juroszek

ul. prof. Zbigniewa Religi 1

nr pokoju: 106
tel.: (32) 37-33-416
fax: (32) 271-08-18

II Zastępca Prezydenta Miasta nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne):

 1. Biuro ds. Inwestorów
 2. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
 3. Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
 4. Wydział Zarządzania Mieniem
 5. Wydział Obrotu Nieruchomościami
 6. Wydział Komunikacji
 7. Biuro Głównego Inżyniera Miasta

III Zastępca Prezydenta Miasta

Rafał Grygiel

ul. prof. Zbigniewa Religi 1

nr pokoju: 103
tel.: (32) 37-33-356
fax: (32) 271-08-18

III Zastępca Prezydenta Miasta nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne):

 1. Wydział Ekologii
 2. Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
 3. Wydział Infrastruktury Komunalnej
 4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 5. Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 6. Wydział Administracyjno-Techniczny
 7. Biuro Rady Miasta

Sekretarz Miasta

Łukasz Urbańczyk

ul. prof. Zbigniewa Religi 1

nr pokoju: 102
tel.: (32) 27-39-637
fax: (32) 271-08-18
e-mail: sekretarz@um.zabrze.pl

Sekretarz miasta nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne):

 1. Wydział Obsługi Klienta
 2. Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 3. Biuro Planowania Przestrzennego
 4. Wydział Budownictwa
 5. Wydział Inwestycji i Remontów
 6. Wydział Realizacji Projektów
 7. Biuro Zamówień Publicznych

Skarbnik Miasta

Joanna Ilnicka

ul. prof. Zbigniewa Religi 1

nr pokoju: 201
tel.: (32) 273-97-55
e-mail: sekretariat_wbu@um.zabrze.pl

Skarbnik Miasta nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne):

 • Biuro ds. Obsługi VAT
 • Biuro ds. Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
 • Wydział Egzekucji Administracyjnej
 • Wydział Księgowości Budżetu Miasta
 • Wydział Księgowości Urzędu
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 • Wydział Organizacyjno-Finansowy

Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu

ul. prof. Zbigniewa Religi 1

nr pokoju: 104
tel.: (32) 37-33-375
tel. kom.: 797 409 635

Na podstawie przepisów ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), Urząd umożliwia składanie dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Podpisane w powyższy sposób dokumenty należy przesyłać na adres bip@um.zabrze.pl lub poprzez https://www.sekap.pl/katalog.seam?trejId=85&actionMethod=urzedy.xhtml%3ApeupAgent.selectTempRej&cid=24775

Miasto