Skład stałych komisji Rady Miasta Zabrze, kadencja 2018-2023

Komisja Budżetu i Inwestycji

Przewodniczący: Janusz Bieniek
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Turek

Członkowie:

 • Łucja Chrzęstek-Bar
 • Gabriela Bator
 • Alojzy Cieśla
 • Sebastian Dziębowski
 • Krystian Jonecko
 • Przemysław Juroszek
 • Adam Harasimowicz
 • Grzegorz Lubowiecki
 • Sebastian Markisch
 • Ferdynand Reiss
 • Agnieszka Rupniewska
 • Wioletta Szymańska
 • Kamil Żbikowski

Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Miasta

Przewodniczący: Ferdynand Reiss
Wiceprzewodniczący: Przemysław Juroszek

Członkowie:

 • Janusz Bieniek
 • Alojzy Cieśla
 • Rafał Grygiel
 • Adam Harasimowicz
 • Krystian Jonecko
 • Grzegorz Olejniczak
 • Mariola Olichwer
 • Urszula Potyka
 • Marian Rau
 • Agnieszka Rupniewska
 • Wioletta Szymańska
 • Grzegorz Turek
 • Dariusz Walerjański

Komisja Kultury i Dziedzictwa

Przewodniczący: Dariusz Walerjański
Wiceprzewodniczący: Urszula Potyka

Członkowie:

 • Sebastian Dziębowski
 • Mariola Olichwer
 • Jerzy Pabis

Komisja Oświaty

Przewodniczący: Sebastian Markisch
Wiceprzewodniczący: Janusz Bieniek

Członkowie:

 • Łucja Chrzęstek – Bar
 • Rafał Grygiel
 • Grzegorz Olejniczak
 • Mariola Olichwer
 • Jerzy Pabis
 • Marian Rau
 • Ferdynand Reiss

Komisja Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący: Joachim Wienchor
Wiceprzewodniczący: Adam Ilewski

Członkowie:

 • Damian Trześniewski

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Przewodniczący: Damian Trześniewski
Wiceprzewodniczący: Adam Ilewski

Członkowie:

 • Łucja Chrzęstek – Bar
 • Grzegorz Olejniczak
 • Agnieszka Rupniewska
 • Wioletta Szymańska

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

Przewodniczący: Jerzy Pabis
Wiceprzewodniczący: Gabriela Bator

Członkowie:

 • Sebastian Dziębowski

Komisja Ekologii

Przewodnicząca: Urszula Potyka
Wiceprzewodniczący: Kamil Żbikowski

Członkowie:

 • Alojzy Cieśla
 • Adam Ilewski
 • Grzegorz Turek
 • Krystian Jonecko
 • Adam Harasimowicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Grzegorz Turek
Wiceprzewodniczący, Sekretarz: Grzegorz Lubowiecki

Członkowie:

 • Damian Trześniewski
 • Joachim Wienchor
 • Alojzy Cieśla

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący: Gabriela Bator
Wiceprzewodniczący: Marian Rau

Członkowie:

 • Sebastian Markisch
 • Joachim Wienchor

Komisja Doraźna Rady Miasta Zabrze ds. Utworzenia Nowych Dzielnic oraz Opracowania Statutów Dzielnic w Zabrzu (Komisja działała od 21.09.2020 r. do 20.09.2021 r.).

Przewodniczący: Sebastian Markisch

Członkowie:

 • Sebastian Dziębowski
 • Rafał Grygiel
 • Krystian Jonecko
 • Grzegorz Lubowiecki
 • Grzegorz Olejniczak
 • Urszula Potyka
 • Grzegorz Turek
 • Joachim Wienchor.

Miasto