Skład stałych komisji Rady Miasta Zabrze, kadencja 2018-2023

Komisja Budżetu i Inwestycji

Przewodniczący: Janusz Bieniek
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Turek
Członkowie:

 • Łucja Chrzęstek – Bar
 • Gabriela Bator
 • Alojzy Cieśla
 • Krystian Jonecko
 • Przemysław Juroszek
 • Adam Harasimowicz
 • Grzegorz Lubowiecki
 • Sebastian Markisch
 • Ferdynand Reiss
 • Agnieszka Rupniewska
 • Wioletta Szymańska

Komisja Ekologii

Przewodniczący: Urszula Potyka
Wiceprzewodniczący: Kamil Żbikowski
Członkowie:

 • Alojzy Cieśla
 • Grzegorz Turek
 • Krystian Jonecko
 • Adam Ilewski

Komisja Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący: Przemysław Juroszek
Wiceprzewodniczący: Adam Harasimowicz
Członkowie:

 • Alojzy Cieśla
 • Sebastian Dziębowski
 • Rafał Grygiel
 • Krystian Jonecko
 • Janusz Bieniek
 • Dariusz Walerjański
 • Grzegorz Lubowiecki
 • Wioletta Szymańska
 • Grzegorz Turek

Komisja Kultury i Dziedzictwa

Przewodniczący: Dariusz Walerjański
Wiceprzewodniczący: Urszula Potyka
Członkowie:

 • Sebastian Dziębowski
 • Mariola Olichwer
 • Jerzy Pabis

Komisja Oświaty

Przewodniczący: Sebastian Markisch
Wiceprzewodniczący: Janusz Bieniek
Członkowie:

 • Łucja Chrzęstek – Bar
 • Rafał Grygiel
 • Grzegorz Olejniczak
 • Mariola Olichwer
 • Jerzy Pabis
 • Marian Rau
 • Ferdynand Reiss

Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju Miasta

Przewodniczący: Ferdynand Reiss
Wiceprzewodniczący: Dariusz Walerjański
Członkowie:

 • Agnieszka Rupniewska

Komisja Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący: Joachim Wienchor
Wiceprzewodniczący: Adam Ilewski
Członkowie:

 • Damian Trześniewski

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Przewodniczący: Damian Trześniewski
Wiceprzewodniczący: Adam Ilewski
Członkowie:

 • Łucja Chrzęstek – Bar
 • Grzegorz Olejniczak

Komisja Zdrowia Polityki Społecznej

Przewodniczący: Jerzy Pabis
Wiceprzewodniczący: Gabriela Bator
Członkowie:

 • Sebastian Dziębowski
 • Urszula Potyka

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Grzegorz Turek
Wiceprzewodniczący, Sekretarz: Grzegorz Lubowiecki
Członkowie:

 • Damian Trześniewski
 • Joachim Wienchor
 • Alojzy Cieśla

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący: Gabriela Bator
Wiceprzewodniczący: Marian Rau
Członkowie:

 • Sebastian Markisch
 • Joachim Wienchor
 • Kamil Żbikowski

Miasto