Zabrze przestrzenią rozwoju

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – II nabór

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie w ramach II naboru: 6.177.040,39 zł

Całkowita wartośćszacunkowa inwestycji w ramach II naboru: 9.916.488 zł

Dofinansowanie w ramach II naboru według poszczególnych inwestycji:

  1. Budowa miejsc postojowych w rejonie ulicy Władysława Reymonta w Zabrzu – 400.000,00zł,
  2. Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Maksymiliana Hubera w Zabrzu – 813.338,59zł,
  3. Budowa drogi w ciągu ul. Wosia – 1.390.921,00zł,
  4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 w Zabrzu ul. Paderewskiego 53 – 1.072.780,80zł,
  5. Przebudowę części istniejących obiektów i budowa nowych na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu – 2.500.000,00zł.
  6. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zabrzu, w dzielnicy Pawłów z podziałem na części. Część 1- ul. Rodzinna – 63 194,00 zł
  7. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zabrzu, w dzielnicy Pawłów z podziałem na części. Część 2 – ul. Familijna – 428 731,60 zł

Cel:

Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 polegającym na występowaniu nieplanowanych i istotnych ubytków dochodów oraz dodatkowych wydatków w budżetach gmin i powiatów.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie całości lub części wydatków inwestycyjnych w ramach zadań majątkowych/inwestycyjnych realizowanych w latach 2021- 2022.

Miasto