Zabrze przestrzenią rozwoju

Zaprojektuj swoje życie zawodowe – remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu

Nazwa projektu: Zaprojektuj swoje życie zawodowe – remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu.

Beneficjentem projektu jest Miasto Zabrze.

Okres realizacji: 2021-07-01 – 2022-08-31

Wartość projektu: 927 442,89 zł

Wartość dofinansowania UE: 788 326,45 zł

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Projekt pn. „Zaprojektuj swoje życie zawodowe – remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu” ma na celu podniesienie kompetencji uczniów – techników automatyków i przemysłu mody – poprzez korzystanie z infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodu i potrzeb pracodawców oraz lokalnego rynku pracy.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac budowlanych i instalacyjno-elektrycznych w salach lekcyjnych i zapleczach dydaktycznych w celu utworzenia zespołu pracowni techniki automatyki i przemysłu mody w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu. Projekt przewiduje również zakup sprzętu dydaktycznego celem wyposażenia remontowanych pracowni w urządzenia spełniające standardy techniczne sprzętu wykorzystywanego w obu branżach przez przyszłych pracodawców.

Miasto