Zabrze przestrzenią rozwoju

Nagrody dla Prezydenta Miasta

Rok 2023

Prezydent Zabrza oraz Urząd Miejski w Zabrzu laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023

W trakcie uroczystej gali podsumowującej Forum prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik została nagrodzona w kategorii Kobieta Przyszłości Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023.

Uhonorowano ją m.in. za aktywne wyznaczanie nowych trendów rozwoju miasta, zarzadzanie projektami i  wizję wpływającą na polepszenie standardu życia mieszkańców.

Z kolei Urząd Miejski w Zabrzu został nagrodzony w kategorii Samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi. To wyróżnienie przyznano za realizację projektu pn. „Miasto Przestrzenią Rozwoju / City as a Space Maker”.

Polka XXI Wieku

Topowe liderki, aktywistki społeczne czy przedstawicielki administracji rządowej i samorządowej, a także świata kultury i nauki wzięły udział w konferencji „Polka XXI wieku”. Podczas wydarzenia w Warszawie, prezydent  Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik została nagrodzona w konkursie „Polka XXI Wieku” w kategorii Samorząd. Doceniono jej pracę na rzecz regionu i lokalnej społeczności.

Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości dla Prezydenta Miasta

Prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik odebrała Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości za zasługi dla Niepodległej. Gala wręczenia odznaczeń odbyła się w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wojewoda Śląski wraz z doradcą społecznym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Agnieszką Lenartowicz-Łysik odznaczył osoby, które dzięki swojej postawie i pracy zasłużyli na szczególne wyróżnienie. W gronie docenionych osób znaleźli się również m.in. związani z Zabrzem: Marek Dmitriew, Janusz Michałek, Hraczja Bojadżjan oraz Grzegorz Kamiński.

Rok 2022

Perła Optymizmu

Nagrodę „Perła Optymizmu” została nadana Małgorzacie Mańce-Szulik jako jednemu z czterech prezydentów miast w całej Polsce.

Postawy i wartości jakich nauczą się w przedszkolach najmłodsi Zabrzanie będą miały wpływ na ich dalsze życie, a także na przyszłość Miasto Zabrze – które będą tworzyć jako dorośli mieszkańcy. Z wielką radością i dumą patrzę na zabrzańskie przedszkola, które z pasją i zaangażowaniem wdrażają program „Optymistyczne Przedszkole”. Gratuluję serdecznie autorce programu Pani Mireli Nawrot oraz wszystkim dyrektorom i nauczycielom optymistycznych przedszkoli.

Medal XXV Lecia Solidarności

Medal nadany decyzją Kapituły Medalu został on nadany Prezydentowi Miasta Zabrze za zaangażowanie w przemiany demokratyczne i na zasługi na rzecz Solidarności.

Orzeł Piastów Śląskich

Statuetkę wręczono m.in. za:

 • skuteczną promocję Zabrza w kraju i poza granicami oraz zachęcanie inwestorów do alokacji kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy,
 • udział w stworzeniu i rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
 • umiejętnie wykorzystanie poprzemysłowego dziedzictwa miasta i aktywny rozwój turystyki poprzemysłowej,
 • wspieranie medycyny, nauki i innowacji w mieście,
 • rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy miasta.

Rok 2019

Nagroda im. Wojciecha Korfantego

Nagrody im. Wojciecha Korfantego, przyznawane przez Związek Górnośląski osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Śląska.

Wśród laureatów znalazło się także Stowarzyszenie na rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach oraz Amatorski Zespół Teatralny działający przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu.

Laudację nt. prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik wygłosił Herbert Kopiec. Podkreślił Jej ścisłe więzi ze śląską ziemią, umiłowanie dla małej ojczyzny i wybitne osiągnięcia na rzecz ocalenia dziedzictwa kulturowego i poprzemysłowego Zabrza i Śląska.

Osobowość Roku Województwa Śląskiego 2018

Osobowością Roku 2018 Województwa Śląskiego została prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Od 11 stycznia mieszkańcy regionu oddawali głosy w plebiscycie Osobowość Roku wybierając osoby, które w minionym, 2018 roku, wyróżniły się szczególnymi działaniami w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Głosowanie było prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes. Laureaci zostali wybrani osobno w miastach i powiatach województwa śląskiego. Kandydatów do tytułu nominowała redakcyjna kapituła pod przewodnictwem redaktora naczelnego Dziennika Zachodniego.

Honorowa Odznaka „Primus in Agendo” dla pełnomocnika prezydenta

Jan Szulik, pełnomocnik prezydenta Zabrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, otrzymał Honorową Odznakę „Primus in Agendo” („Pierwszy w działaniu”). Uroczystość odbyła się 20 września w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Rok 2018

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała wyróżnienie za wspieranie młodzieży

Każdego roku na Jasnej Górze w Częstochowie wręczane są Ogólnopolskie Wyróżnienia dla osób, które działają na rzecz wychowywania dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację. Trafiają one do tych, którzy tworzą warunki dla młodych sportowców. W tegorocznej edycji wyróżniono Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezydent Zabrza. Pani Prezydent została doceniona nie tylko za aktywną działalność na rzecz sportu młodzieżowego w Zabrzu, ale również za tworzenie warunków dla dzieci i młodzieży, które dzięki inwestycjom sportowym w naszym mieście mogą rozwijać swoje pasje i szlifować sportowe talenty. Ogólnopolskie Wyróżnienie co roku przyznaje Kapituła Generalna Katolickiego Stowarzyszenia Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Prezydent Zabrza znalazła się tym samym w gronie wyróżnionych osób obok wybitnych sportowców, trenerów i samorządowców, ale również przedstawicieli duchowieństwa oraz prezesów i działaczy klubów sportowych, którzy wspierają sport młodzieżowy i dbają o rozwój dzieci i młodzieży.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach zabrzański samorząd przeznaczył ponad 50 mln zł na rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej. Nowe boiska w ostatnim czasie zbudowano w Mikulczycach i Makoszowach. Mieszkańcy chętnie korzystają z krytej pływalni, bieżni, kortów tenisowych czy licznych siłowni „pod chmurką”. W Zabrzu uruchomiono program bezpłatnych zajęć z trenerami w ramach Aktywnego Zabrza. Na dziś to kilkadziesiąt różnego rodzaju aktywności skierowanych do rożnych grup wiekowych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała wyróżnienie „Promotor Polski” przyznawane przez Fundację Polskiegi Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Wręczono je 15 maja br., podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu „dzięki jej skutecznemu zarządzaniu Zabrze jest miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób, stawianym jako przykład wykorzystywania obiektów poprzemysłowych i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, a także pod względem pozyskiwania unijnych środków”.

 • Wizerunek Polski budują nie tylko produkty, usługi i innowacje, ale także – a może przede wszystkim – ludzie – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. – Sukcesy ludzi – przedsiębiorców, polityków, przedstawicieli kultury – pochodzących stąd, ze Śląska, przyczyniają się do promocji regionu zarówno w kraju, jak i na świecie – tłumaczy.

Wyróżnienia „Promotor Polskiej Gospodarki” i „Promotor Polski” po raz pierwszy zostały wręczone w maju 2017 roku podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. To wówczas Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego po raz pierwszy w swojej blisko 30-letniej historii nagradzając polskie firmy, wyszła poza ramy konkursu „Teraz Polska”.

Wyróżnieni zostali dotychczas m.in. prof. Marian Zembala, Wojciech Kuśpik, Marcin Wyrostek, Grażyna Dworakowska, prof. Marek Harat, Marek Żydowicz, Krzysztof Pruszyński oraz Fakro, Ursus, Selena, Newag, Polpharma, Maspex, MLEKOVITA, Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” i start-up MAD Bicycles.Rok 2017.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik odebrała statuetkę „Samorządowiec Roku 2017”

Tytuł przyznawany jest od kilku lat przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Laureatami tegorocznej edycji zostali samorządowcy tworzący pierwszą w Polsce metropolię. W gronie 41 wójtów, burmistrzów i prezydentów jest Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Zakończona w połowie stycznia br. edycja plebiscytu cieszyła się ogromną popularnością. O tytuł Samorządowca Roku 2017 rywalizowało ponad 4 300 samorządowców z całego kraju. W sumie od 11 lutego 2017 do 15 stycznia 2018 oddano rekordową ilość głosów – ponad 270 tysięcy.

Przyznając tytuł „Samorządowiec Roku” redakcja docenia sposób osoby, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności lokalnej. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że w coraz bardziej podzielonym społeczeństwie potrzeba przykładów umiejętności współdziałania. Ta współpraca nie oznacza, że negujemy różnice, ale że potrafimy się wznieść ponad podziały. Utworzenie metropolii to znaczący krok w budowaniu płaszczyzn współpracy samorządów terytorialnych. Rozwiązanie to w pewnością przyczyni się do rozwoju gmin i miast tworzących metropolię. Redakcja zaznacza ponadto, że nie ma wątpliwości iż stworzenie w Polsce skutecznych zarządów obszarów o potencjale metropolitalnym będzie miało znaczenie pobudzające rozwój całego kraju. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza od 2015 roku kierowała pracami Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Przyczyniła się do powstania w naszym regionie pierwszej w kraju metropolii.

 • Miasta skupione w Górnośląskim Związku Metropolitalnym od wielu lat zabiegały o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Pozwoli to na współpracę miast przy finansowym wsparciu z budżetu państwa. Warto skorzystać z tej możliwości, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to dla nas ogromna szansa na wszechstronny rozwój. Jestem przekonana, że całe województwo śląskie dzięki ustawie metropolitalnej może zyskać m.in. w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, medycznej, edukacyjnej czy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, znacząco przyśpieszając upowszechnianie innowacji i wprowadzanie korzystnych zmian.

9 lutego 2018 r. w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowana została m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza

Wyróżnienie zostało nadane w uznaniu zasług w działalności samorządowej i społecznej.

Order ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order ten dzieli się na 5 klas:
• klasa I Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
• klasa II Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
• klasa III Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
• klasa IV Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
• klasa V Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu Odrodzenia Polski składająca się z Wielkiego Mistrza Orderu i ośmiu członków Kapituły, powoływanych przez Wielkiego Mistrza na pięć lat. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu. Kapituła wybiera ze swojego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły.

2017

Kapituła VII edycji programu „Samorząd który wspiera MŚP” przyznał prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik honorowy tytuł „Prezydent – Lider który wspiera”

W trakcie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbywał się w Katowicach w dniach 18-20 października br., zorganizowano uroczystą sesję Sejmiku Województwa Śląskiego. W jej trakcie rozstrzygnięto siódmą edycję programu „Samorząd, który wspiera MŚP” realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą. W gronie nagrodzonych znalazło się Miasto Zabrza oraz Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Miasto Zabrze otrzymało certyfikat za stworzenie małych i średnim przedsiębiorstwom warunków korzystnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz szczególne zasługi we wspieraniu rozwoju sektora MŚP. Z kolei Małgorzata Mańki-Szulik, prezydent Zabrza otrzymała indywidualne wyróżnienie „Prezydent – lider, który wspiera MŚP”. Wyróżnienia trafiły również m.in. do Dąbrowy Górniczej, Raciborza, Rydułtów, Myszkowa, Sośnicowic i Strzelec Opolskich.

 • Rozwój przedsiębiorczości jest kluczem do sukcesu społeczności lokalnej i zrównoważonego rozwoju miasta. Mając na względzie wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, a także osób planujących rozpocząć działalność gospodarzą utworzyliśmy m.in. Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Biuro ds. Inwestorów – skomentowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – To przestrzeń inicjowania wielu przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorców, ale też forum wymiany doświadczeń, integrowania oraz wsłuchiwania się w ich oczekiwania. Podejmując takie inicjatywy jak Spotkania Biznesowe czy Pikniki Biznesowe pokazujemy jaki potencjał drzemie w sektor MŚP w naszym mieście. Z kolei organizując konkurs Zabrzański Biznesplan, wprowadzając Kartę Młodego Przedsiębiorczy, oferując szeroką gamę bezpłatnych szkoleń czy konsultacji ze specjalistami wychodzimy naprzeciw osobom stawiającym pierwsze kroi w biznesie oraz szukającym nowego pomysłu dla swojej działalności.

W Zabrzu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiono stanowiska Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Miasto nawiązało także współpracę z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, którego oddział powstał w Zabrzu. Rozwijając tereny inwestycyjne Zabrze przygotowuje inwestorom atrakcyjną ofertę uruchomienia tutaj działalności. Do wyboru są różnej wielkości nieruchomości położone w atrakcyjnych lokalizacjach m.in. w strefie ekonomicznej.

20 września w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wręczono Śląskie Nagrody im. Juliusza Ligonia. Laureatem tego najstarszego regionalnego wyróżnienia w kraju została Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza otrzymała nagrodę za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed 10 laty dzieła Metropolitarnego Święta Rodziny. W gronie nagrodzonych są także Maria Dragon i Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Kapituła, która pracuje pod przewodnictwem ks. dr. hab. Arkadiusza Wuwera, wyróżniła Marię Dragon za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o integralne wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu. Z kolei Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy – w roku 750. rocznicy kanonizacji Świętej Jadwigi – otrzymało wyróżnienie za wytrwałość, w trosce o ciągłość i rozwój Kultu Świętej Księżnej, integrującego katolików Dolnego i Górnego Śląska w duchu przywiązania do historii i tradycji.

Nagroda im. Juliusza Ligonia przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1963 roku. Jej idea zrodziłasię w Katowicach, w czasie, kiedy Śląsk starano się uczynić symbolem pracy zniewalającej człowieka. Różnymi sposobami starano się wymazać ze świadomości społecznej to, co wiązało się z patriotycznym i chrześcijańskim dziedzictwem tej ziemi. Wyznawane przez laureatów Nagrody wartości patriotyczne i chrześcijańskie są podstawą do uhonorowania ligoniowym laurem, bo to one wyznaczały kierunki dziejów tej ziemi i sytuowały ją w dziedzictwie ojczystym. Nagradzane są osoby i instytucje, które kierując się chrześcijańskimi wartościami, wniosły znaczący wkład w duchowy i cywilizacyjny rozwój Śląska.

Spośród dotychczasowych laureatów warto wymienić: abp. Alfonsa Nossola, Wojciecha Kilara, prof. Jana Miodka, prof. Mariana Zembalę, zespół „Śląsk”, Franciszka Pieczkę czy Henryka Jana Botora.

Rok 2016

13 czerwca prezydent Zabrza Małgorzata Mańka Szulik otrzymała z rąk Hanna Lehtinen, Ambasador Finlandii w Polsce, Order Lwa Finlandii (fin. Suomen Leijonan ritarikunta)

Wyróżnienie to jest nadawane przez prezydenta Finlandii za wybitne zasługi w pracy na rzecz dobra publicznego. Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała Order za wyjątkowe zaangażowanie we współpracę przyczyniającą się do rozwoju miasta w wielu płaszczyznach. Doceniono tym samym starania o pozyskanie inwestorów dla rozbudowywanej elektrociepłowni

 • Kiedy angażuje się w pracę w samorządzie, nie myśli się o odbieraniu godności i tytułów – przyznała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podczas uroczystości. – To wyróżnienie na pewno będzie motywować do dalszej pracy. Cieszę się, że doceniono starania o budowanie klimatu przyjaznego inwestowaniu w Zabrzu.

Rok 2015

Odznaczenie Kawaler Orderu Zasługi przyznane przez Prezydenta Francji wręczone przez Ambasadora Francji w Polsce za działania na rzecz budowania wspólnoty europejskiej i integracji samorządów oraz narodów

Narodowy Order Zasługi to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych, obok Orderu Legii Honorowej. Jest to order rycerski ufundowany przez Prezydenta Charlesa de Gaulle’a 3 grudnia 1963 r., przyznawany w randze Kawalera, Oficera, Komandora, Wielkiego Oficera i Wielkiego Krzyża w uznaniu zasług i osiągnięć na polu cywilnym i wojskowym na rzecz Narodu Francuskiego.

Wręczając odznaczenia Ambasador Francji w Polsce podkreślił zaangażowanie Prezydenta Zabrza w działania na rzecz budowania wspólnoty europejskiej i integracji samorządów oraz narodów. Prezydent Zabrza stwierdziła, że bazując na dotychczasowej współpracy Zabrze będzie nadal umacniać przyjaźń i podejmować kolejne przedsięwzięcia, które jeszcze mocniej scementują miasta, regiony i kraje.W gronie wyróżnionych znaleźli się także prof. Alojzy Z. Nowak, który otrzymał odznaczenie Oficera Palm Akademickich oraz Marek Bieńczyk, który otrzymał odznaczenie Kawalera Orderu Sztuki i Literatury.

Tytuł Samorządowiec 25-lecia przyznany przez redakcję Forum Biznesu

Odznaka Honorowa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych udziela pomocy emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w sprawach socjalno-bytowych, organizuje wydarzenia integracyjne, podejmuje inicjatywy w sprawach istotnych dla osób skupionych w stowarzyszeniu otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy.

Medal 150-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Wyróżnienie zostało przyznane za aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych, wkład w rozwój Towarzystwa i okazaną życzliwość – napisał w uzasadnieniu Łukasz Balcer, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Syzyf 2015 Roku

W ramach Kongresu Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała szczególne wyróżnienie „Syzyfa Roku 2015” w kategorii „Prezydent Miasta”. Na Kongresie omawiano kondycję finansową polskich firm w latach 2011-2014 i ich ekspansję na globalnym rynku oraz dylematy rozwoju polskiego kupiectwa w kontekście projektu ustawy o podatku od handlu detalicznego. W części uroczystej Kongresu zostały wręczone statuetki i dyplomy Syzyfa Roku 2015 oraz statuetki i dyplomy Instytutu Nowoczesnego Biznesu.
Kapituła Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej przyznała prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik dyplom „Syzyfa Roku 2015″ w kategorii „Prezydent Miasta” za wkład w rozwój przedsiębiorczości w mieście, w szczególności za utworzenie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Biura ds. Inwestora, a także za wsparcie w utworzeniu w Zabrzu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Wyróżnienie zostało wręczone podczas 23. gali zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W uzasadnieniu kapituły czytamy m.in. w Zabrzu powstała specjalna strefa ekonomiczna, gdzie z powodzeniem działają firmy. Utworzono także Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, którego inicjatywy są wysoko cenione przez otoczenie. Miasto Zabrze z zaangażowaniem współpracuje ze środowiskiem medycznym i naukowym. Już od wielu lat Śląskie Centrum Chorób Serca może liczyć na pomoc miasta, a Zabrze dzięki temu zyskuje miano największego i najnowocześniejszego ośrodka Kardiologii i Kardiochirurgii w Polsce. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie budowa Parku Technologii Medycznej Kardio-Med Silesia, ośrodka innowacyjnego na skalę europejską. Miasto Zabrze na przestrzeni kilku lat zyskało miano Miasta Turystyki Przemysłowej. Stało się to za sprawą umiejętnego wykorzystania istniejących zabytków industrialnych. Zabrze jest także gospodarzem Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego oraz Międzynarodowej Konferencji zrzeszającą znawców tego tematu

Rok 2014

Prezydent Zabrza „Osobowością Roku 2013” w plebiscycie Nowin Zabrzańskich

W najnowszym numerze Tygodnik „Nowiny Zabrzańskie” publikuje wyniki rankingu na „Osobowość Roku 2013”. Głosami Czytelników zwyciężyła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Plebiscyt trwał od połowy grudnia ubiegłego roku do końca stycznia 2014 roku. Czytelnicy mogli wskazać jedną kandydaturę głosując poprzez wypełnienie kuponu lub drogą mailową. Czytelnicy głosujący na kandydaturę urzędującej gospodarz miasta wskazali jako argumentację przede wszystkim ilość realizowanych inwestycji i aktualną, bardzo wysoką pozycję Zabrza na tle innych ośrodków całego województwa. Co warto odnotować, wśród głosujących sporą grupę tworzyli kibice Górnika Zabrze uzasadniający wybór dbałością o klub. Jak zaakcentowali, bez miasta, Górnik nie dałby sobie rady, zaś prezydent Zabrza dostrzega, jak wielką wartością są dla lokalnej społeczności Trójkolorowi. Kolejne miejsca zajęli Adam Nawałka, były trener Górnika obecnie selekcjoner reprezentacji, Dariusz Walerjański, historyk i prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Rok 2013

Prezydent Zabrza autorytetem budownictwa i gospodarki śląskiej

18 września w sali Sejmu Śląskiego odbyło się V Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. W jego trakcie wręczono tytuły „Autorytet budownictwa i gospodarki śląskiej”. Nagrody trafiły do Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza i dr Jana Sarny, dyrektora Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi w Zabrzu.

Wyróżnienia wręczyli Janusz Żbik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Mirosław Sekuła, marszałek Województwa Śląskiego. Jak podano w uzasadnieniu Kapitula przyznała nagrodę prezydentowi Zabrza za wyjątkową kreatywność i aktywność w organizowaniu finansowania i realizacji programu rozwoju inwestycyjnego Miasta Zabrze.

Forum, które odbyło się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to miejsce wymiany poglądów i doświadczeń na temat kondycji budownictwa w regionie i możliwości rozwoju tej gałęzi gospodarki. Jak podkreślali organizatorzy, dzisiejsze spotkanie to konsekwencja debat i rekomendacji poprzednich „Śląskich Forów” mających przyczynić się do systemowego i kompleksowego zreformowania prawa procesu inwestycyjno-budowlanego.

Wręczenie nagrody w plebiscycie „Człowiek Roku Województwa Śląskiego 2012”

23 kwietnia w redakcji Dziennik Zachodniego w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia nagrody w plebiscycie na „Człowieka Roku Województwa Śląskiego 2012” organizowanym przez redakcję Dziennika Zachodniego i portal naszemiasto.pl

Nagrodę z rąk Zenona Nowaka, prezesa Dziennika Zachodniego i Marka Twaroga, redaktora naczelnego Dziennika Zachodniego odebrała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Przypomnijmy, że prezydent Zabrza zgromadziła 3842 głosów. Drugie miejsce zajął Zbigniew Rosiński – 3243 głosy, trzecie ks. Stanisław Achetelik – 1353 głosy.

Prezydent Zabrza w gronie „Aktywnych Kobiet 2012”

5 kwietnia we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród laureatkom konkursu Aktywność Kobiet 2012 organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Stowarzyszenie Aktywność Kobiet. W gronie wyróżnionych znalazła się Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Celem II edycji konkursu było wspieranie przedsiębiorczości kobiet w biznesie i gospodarce społecznej. Wyodrębnionych zostało pięć kategorii konkursowych: aktywność kobiet w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w podmiotach gospodarki społecznej oraz w środowiskach lokalnych.Gala odbyła się z udziałem Ilony Antoniszyn–Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz przedstawicieli władz województw: dolnośląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i śląskiego.

 • Prezydent Zabrza otrzymała wyróżnienie za długoletnią działalność samorządową i dialog społeczny. Jako kobieta skutecznie łączy odpowiedzialne funkcje, jakimi są zarządzanie miastem i troska o swoją rodzinę – powiedziała Beata Pierzchała, prezes Stowarzyszenia Aktywność Kobiet. – Warto także podkreślić, że prezydent Zabrza należy do nielicznego grona kobiet prezydentów.

Rok 2012

Nagroda im. Grzegorz Palki dla Prezydenta Zabrza

14 października w Warszawie wręczone zostały nagrody im. Grzegorza Palki. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza została nagrodzona za działania na rzecz rozwoju turystyki przemysłowej oraz rewitalizację obiektów kultury przemysłowej.

Nagrody im. Grzegorza Palki przyznaje Liga Krajowa, ogólnopolskie stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej. Tegoroczna gala została zorganizowana po raz 15. Kapituła przyznała pięć nagród i dwanaście wyróżnień.

 • Dedykuję tę nagrodę wszystkim zabrzanom, którzy pracując na rzecz rozwoju naszego miasta wyzwalają jego potencjał. Możemy być dumni z faktu, że turystyka poprzemysłowa stała się naszym znakiem rozpoznawczym w kraju i za granicą. – powiedziała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
  Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. ś.p. prezydent RP Lech Kaczyński, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, profesorowie Jerzy Buzek i Michał Kulesza, a także poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht.

Rok 2011

Wysoka ocena dla prezydent Zabrza

W najnowszym numerze Tygodnika „Newsweek” można przeczytać ranking prezydentów polskich miast. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik zajęła 6 miejsce na 107 ocenianych przez redakcję prezydentów największych polskich miast.

Organizowany już po raz trzeci przez tygodnik „Newsweek” ranking obejmował 107 prezydentów największych polskich miast . Redakcja oceniła wskaźniki ekonomiczne, dochody miasta, umiejętność pozyskiwania środków unijnych, zadłużenie, inwestycje prowadzone z budżetu oraz zdolność przyciągania inwestorów.
Zabrze określono jako strefę wzrostu. Doceniono działalność prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik w zakresie pozyskania nowych inwestorów oraz powiększenia zabrzańskiej strefy ekonomicznej. W efekcie tych działań w mieście zmniejszyło się bezrobocie, bo inwestycja zapewniła ponad 300 etatów. Aby poprawić jakość życia mieszkańców w Zabrzu modernizowany jest szpital miejski. Przebudowany jest system wodociągów i kanalizacji – największa inwestycja w historii miasta. Doceniono również skuteczność, z jaką prezydent realizuje przyjęty przez samorząd miasta kierunek rozwoju i promocji Zabrza, jako miasta turystyki przemysłowej.

Rok 2010

Nagroda dla prezydent Zabrza – „Pomocna dłoń”

19 lutego prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik została uhonorowana nagrodą „Pomocna dłoń”.

Wyróżnienie to przyznała kapituła pod przewodnictwem dr Róży Jani-Cichy na wniosek pracodawców i pracowników zabrzańskiej służby zdrowia.
Prezydent Zabrza została w ten sposób doceniona za działalność m.in. na rzecz Szpitala Klinicznego przy ul. 3 Maja, Śląskiego Centrum Chorób Serca czy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Miasto