Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu

Naczelnik – Dorota Kosińska
ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, pokoje: 71, 72, 53
41-800 Zabrze
tel.: (32) 273 97 60 (sekretariat)
tel.: (32) 273 97 34 (promocja, turystyka)
tel.: (32) 273 97 31 lub 32 273 97 32 (sport)
e-mail: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu należy w szczególności:
1) realizacja polityki promocyjnej Miasta oraz kształtowanie wizerunku i marki „Zabrze”,
2) współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego, jednostkami miejskimi, instytucjami, klubami i stowarzyszeniami sportowymi, organizacjami oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w podejmowaniu działań mających na celu promocję, upowszechnianie turystyki oraz upowszechnianie sportu i rekreacji w mieście,
3) prowadzenie kampanii promocyjnych,
4) udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, targach i imprezach branżowych,
5) prowadzenie zadań związanych z przygotowywaniem i dystrybucją wydawnictw oraz innych materiałów promujących miasto,
6) organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych, turystycznych i sportowych,
7) prowadzenie Punktu Informacji o Mieście,
8) realizacja polityki rozwoju i upowszechniania turystyki w mieście,
9) współpraca z Międzynarodowym Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki,
10) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
11) nadzór merytoryczny nad działalnością klubów i związków sportowych działających w mieście,
12) realizacja polityki rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji w mieście,
13) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji klubom sportowym oraz kontrola ich prawidłowego rozliczania,
14) wdrażanie nowych rozwiązań dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynikających z ustaw oraz i decyzji samorządu.
15) prowadzenie spraw w zakresie udzielania i rozliczania środków na wydatki budżetowe realizowane przez Rady Dzielnic w zakresie działalności sportowej,
16) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania i rozliczania środków przyznawanych w ramach konkursu w dziedzinie krajoznawstwa,
17) prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Miasta Zabrza.

Miasto