Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Nowodworskiej 37/6 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Nowodworskiej 37 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany został 1 lokal mieszkalny (nr 6) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy

W latach 2023-2024 Miasto Zabrze zrealizowało zadanie remontowe
pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Nowodworskiej 37/6 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 89.228,11 zł, natomiast wysokość wsparcia
ze środków Funduszu Dopłat to  65.044,29 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany został remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto