Zabrze przestrzenią rozwoju

Magnes

Tytuł projektu: Magnes

Kwota całkowita: 2 444 962,97 zł
Kwota dofinansowania: 2 078 218,52 zł

Projekt MAGNES jest skierowany do 140 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym co najmniej 112 osób
z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Zabrza. Realizowany będzie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Zadania:

  1. Praca socjalna, m.in. Indywidualna Ścieżka Reintegracji ( IŚR) dla uczestników/czek Projektu, doradca ds. Osób z Niepełnosprawnością, Opiekun /środowiskowy.
  2. Usługi społeczno-zawodowe – w Klubie Integracji Społecznej – psycholog, trener pracy.
  3. Działania integracyjne i środowiskowe, m.in. wyjazdowe warsztaty integracyjno-komunikacyjne.
  4. Usługi społeczno-zdrowotne – trening kompetencji społecznych, usługi zdrowotne wspomagające.
  5. Wzmocnienie potencjału społecznego – platforma współpracy NGO, mini-projekty tworzone przez lokalną społeczność.

Miasto Zabrze jest Beneficjentem otrzymanych środków, realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Miasto