Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Górnośląskiej 8/4 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Górnośląskiej 8 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany został 1 lokal mieszkalny (nr 4) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy

W latach 2022-2023 Miasto Zabrze zrealizowało zadanie remontowe pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Górnośląskiej 8/4 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 103.519,35 zł, natomiast wysokość wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to 72.440,54 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany został remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto