Zabrze przestrzenią rozwoju

Biuro Współpracy z Zagranicą

Naczelnik – Ewa Pawłowska
ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, pok.54
41-800 Zabrze
tel.: (32) 273 97 28
e-mail: sekretariat_bwz@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30.

Do zakresu działania Biura Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

 1. opracowywanie priorytetów współpracy zagranicznej Miasta Zabrze, w zakresie kontaktów międzynarodowych oraz działań prowadzonych przez organizacje samorządu terytorialnego,
 2. koordynowanie współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne wydziały (komórki równorzędne) i jednostki organizacyjne Miasta, w szczególności z miastami partnerskimi,
 3. koordynowanie spraw związanych z przynależnością Miasta do organizacji międzynarodowych oraz udziałem przedstawicieli Miasta w konferencjach za granicą,
 4. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i gospodarczymi oraz przedstawicielstwami samorządu terytorialnego za granicą,
 5. współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie spraw międzynarodowych, w szczególności dotyczących:
  • organizacji wizyt dyplomatycznych i misji gospodarczych,
  • regionalnych projektów współpracy z zagranicą,
 6. zapewnianie tłumaczenia na oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Miasta z partnerami zagranicznymi oraz tłumaczenia korespondencji oficjalnej prowadzonej przez Prezydenta i Przewodniczącego Rady,
 7. organizowanie wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Zabrza na zaproszenie Prezydenta, w szczególności wizyt dyplomatycznych, przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miast i samorządów,
 8. przygotowywanie, organizowanie i raportowanie oficjalnych wyjazdów zagranicznych,
 9. prowadzenie rejestru wyjazdów zagranicznych,
 10. współudział w organizacji imprez promujących miasto za granicą,
 11. utrzymywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w oparciu o umowy dotyczące współpracy z miastami partnerskimi,
 12. prowadzenie dokumentacji i spraw dotyczących fundacji, stowarzyszeń, związków, rad i organizacji zagranicznych, w których członkiem jest miasto Zabrze,
 13. organizowanie konferencji, narad i spotkań Prezydenta z udziałem podmiotów zagranicznych,
 14. prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań realizowanych przez Biuro,
 15. prowadzenie obsługi finansowej wydatków związanych z delegacjami zagranicznymi.

Miasto