Dla organizacji pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu

Koordynator: Czesław Zdechlikiewicz

tel. 32 271 04 74
tel. 512 240 287

ul. Kazimierza Brodzińskiego 4
41-800 Zabrze
strona internetowa: http://www.mal.zabrze.pl/
e-mail: copzabrze@gmail.com
czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00

Współpracę z organizacjami pozarządowymi reguluje:

 • Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku ( Dz.U. Nr 64 poz. 593 z dnia 15 kwietnia 2004 r.),
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz.U. Nr 96. poz.873 z dnia 29 maja 2003 r.),
 • Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 79 poz. 855),
 • Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. Nr 46. poz. 203),
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 r.)
 • Program Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi uchwalany corocznie, na każdy rok kalendarzowy.

20.08.2020 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy w wyboru” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 21.08.2020 r. do dnia 27.08.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: zcrp@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 3, w sekretariacie Wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, w terminie do dnia 27.08.2020 r.)

14.08.2020 r.

Wpłynęła oferta Parafii św. Krzyża w Zabrzu na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 14.08.2020 r. do dnia 21.08.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 302, III piętro w terminie do 21.08.2020 r.

24.07.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 495/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego zapewnienia usług opieki wytchnieniowej.

24.07.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 494/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego zapewnienia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

16.07.2020 r.

Wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej parafii św. Jana i Pawła w Zabrzu- Makoszowach na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 16.07.2020 r. do dnia 23.07.2020 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 23.07. 2020 r.”
W załączniku wysyłam skan oferty.

03.07.2020 r.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu informuje, że trwają prace dotyczące Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji w/w organizacje pozarządowe oraz podmioty, działające na terenie Miasta Zabrze lub na rzecz jego mieszkańców w formie elektronicznej do dnia 10 lipca br. na adres mailowy copzabrze@gmail.com

Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, jest dostępny pod adresem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/586284/Uchwa%C5%82a-XIII_171_19

18.06.2020 r.

Wpłynęły dwie oferty, Rzymskokatolickiej Parafii św. Anny na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od 22.06.2020 r. do 29.06.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, pokoju 201, II piętro w terminie do 01.07.2019 r.

18.05.2020 r.

Wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 18.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 24.05.2020 r.

28.04.2020 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Wspierania Szkoły ,,Nasza Trójka’’ na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 28.04.2020 r. do dnia 04.05.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 04.05.2020 r

17.03.2020 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Wspierania Szkoły ,,Nasza Trójka’’ na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 17.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 25.03.2020 r.

17.03.2020 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia ‘’Nasza szkoła – nasz dom’’ Rodziców, Opiekunów, przyjaciół Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 w Zabrzu na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 17.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 25.03.2020 r.”

04.03.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 135/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 4 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020.

26.02.2020 r.

Wpłynęła oferta Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 26.02.2020 r. do dnia 04.03.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 04.03.2020 r.

25.02.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 98/WPTS/2020 PPrezydenta Miasta Zabrze z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w roku 2020

25.02.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 105/WPTS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze w 2020 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

7.02.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 85/WPTS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze w 2020 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

7.02.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 84/WPTS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze w 2020 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

31.01.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 74/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców
Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020.Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

31.01.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 73/WPTS/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

05.12.2019 r.

Wpłynęła oferta Parafii św. Jana Chrzciciela w Zabrzu na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od 05.12.2019 r. do 12.12.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 12.12.2019 r.

03.12.2019 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży “Wielka Flota Zjednoczonych Sił” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości od 03.12.2019 r. do 11.12.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, pokoju 201, II piętro w terminie do 12.12.2019 r.

02.12.2019 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Fenix na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od 02.12.2019 r. do 08.12.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, pokoju 201, II piętro w terminie do 09.12.2019 r.

29.11.2019 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 925/ZPS/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców
Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

29.11.2019 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 926/ZPS/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Zabrza w 2020 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

26.11.2019 r.

Wpłynęła oferta Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od 26.11.2019 r. do 03.12.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, pokoju 201, II piętro w terminie do 03.12.2019 r.

25.11.2019 r.

Wpłynęła oferta Parafii Świętego Krzyża w Zabrzu na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od 25.11.2019 r. do 02.12.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 12.12.2019 r.

08.11.2019 r.

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Taekwon-do Zabrze na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 08.11.2019 r. do dnia 15.11.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 15.11.2019 r.

26.09.2019 r.

Opublikowano Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 773/WPTS/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze w 2019 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

05.09.2019 r.

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego SZACH MAT Zabrze na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 05.09.2019 r. do dnia 12.09.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 12.09.2019 r.

05.09.2019 r.

Wpłynęła oferta Parafii Świętego Krzyża w Zabrzu na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 05.09.2019 r. do dnia 12.09.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 12.09.2019 r.

04.09.2019 r.

Wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Rokitnicy na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 04.09.2019 r. do dnia 11.09.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 11.09.2019 r.

23.08.2019 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy w wyboru” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 23.08.2019 r. do dnia 30.08.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 3, w sekretariacie Wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, w terminie do dnia 30.08.2019 r.

12.06.2019 r.

Wpłynęła oferta stowarzyszenia “Brave Volley” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 12.07.2019 r. do dnia 19.07.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 19.07.2019 r.

05.06.2019 r.

Wpłynęła oferta Klubu Sportowego “EDGE” Skating Academy Sosnowiec na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 06.06.2019 r. do dnia 13.06.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 13.06.2019 r.

24.04.2019 r.

Wpłynęła oferta parafii pw. św. Jana Chrzciciela na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 24.04.2019 r. do dnia 01.05.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 01.05.2019 r.

15.04.2019 r.

Wpłynęła oferta Klubu Sportowego Mostostal Zabrze holding S.A. na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 16.04.2019 r. do dnia 23.04.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 23.04.2019 r.

5.04.2019 r.

Wpłynęła oferta Parafii pw. Świętych Męczenników Jana i Pawła w Zabrzu-Makoszowach na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 05.04.2019 r. do dnia 12.04.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 12.04.2019 r.

5.04.2019 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Nasze Miasto Tańczy na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od 05.04.2019 r. do 12.04.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 12.04.2019 r.

25.03.2019 r.

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego “Szach Mat Zabrze” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 26.03.2019 r. do dnia 01.04.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 01.04.2019 r.

4.03.2019 r.

Wpłynęła oferta Klubu Sportowego “EDGE” Skating Academy Sosnowiec na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 05.03.2019 r. do dnia 12.03.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 12.03.2019 r.

1.03.2019 r.

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Taekwon-do Zabrze na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 04.03.2019 r. do dnia 11.03.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 11.03.2019 r.

26.02.2019 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Górnika Zabrze na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 27.02.2019 r. do dnia 06.03.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 06.03.2019 r.

18.02.2019 r.

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Futbolu Zabrze” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 18.02.2019 r. do dnia 25.02.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 25.02.2019 r.

08.02.2019 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 81/WKD/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 07.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r. Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

18.01.2019 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 39/WPTS/2019 Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2019 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

21.12.2018 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 991/ZPS/2018 Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach II celu operacyjnego „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

18.12.2018 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 1003/WPTS/2018 Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2019 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

08.11.2018 r.

„Wpłynęła oferta Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą RAZEM na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 08.11.2018 r. do dnia 15.11.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w sekretariacie ZCRP, w terminie do dnia 15.11.2018 r.”

02.10.2018 r.

Wpłynęła oferta Klubu Jeździeckiego Maciejówka MOSiR Zabrze na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości od dnia dzisiejszego do dnia 10.10.2018 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu, w pokoju 71.

18.09.2018 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sport-Med z Zabrza: Upowszechnianie Tenisa wśród dzieci i młodzieży, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 26.09.2018 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 26.09.2018 r.

05.09.2018 r.

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „MAT” Zabrze – Grzybowice: Szachy w Zabrzu, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 05.09.2018 r. do dnia 12.09.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 12.09.2018 r.

03.09.2018 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy z wyboru” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 03.09.2018 r do dnia 10.09.2018r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w sekretariacie ZCRP, w terminie do dnia 10.09.2018 r.

23.08.2018 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Górnika Zabrze na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 24.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 31.08.2018 r.

23.08.2018 r.

Wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowicach na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 23.08.2018 r. do dnia 30.08.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 30.08.2018 r.”

21.08.2018 r.

Wpłynęła oferta Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 21.08.2018 r. do dnia 28.08.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 28.08.2018 r.

13.07.2018 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu „Z kulturą” na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 13.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 20.07.2018 r.

04.07.2018 r.

Wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Rokitnicy na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 04.07.2018 r. do dnia 11.07.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 11.07.2018 r.

06.06.2018 r.

Wpłynęła oferta Polskiego Związku Niewidomych na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 06.06.2018 r. do dnia 13.06.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 13.06.2018 r.

30.05.2018 r.

Wpłynęła oferta parafii św. Jadwigi w Zabrzu: Parafiada 2018 – Zabrze Zaborze, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 31.05.2018 r. do dnia 06.06.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 06.06.2018 r.

11.05.2018 r.

Wpłynęła oferta Klubu sportowego Mostostal Zabrze Holding S.A.: Międzynarodowy turniej tenisowy TE kadetów do lat 16, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 11.05.2018 r. do dnia 18.05.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.05.2018 r.

11.05.2018 r.

Wpłynęła oferta Klubu Jeździeckiego Maciejówka MOSiR Zabrze na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 11.05.2018 r. do dnia 18.05.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 18.05.2018 r.

09.05.2018 r.

Przypominamy, że 20 maja 2016 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 tekst jednolity ), która zmieniła zasady działania m.in. stowarzyszeń zwykłych. W związku z tym, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 19 listopada 2015 r. ) wszystkie stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji przed 20 maja 2016 r. powinny dokonać zmian określonych w w/w ustawie w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia jej w życie, tj. do 20 maja 2018 r. i zgłosić ten fakt organowi pełniącemu nadzór nad stowarzyszeniami czyli Prezydentowi Miasta Zabrze. Brak zgłoszenia w w.wym. terminie z mocy prawa skutkuje wykreśleniem z ewidencji stowarzyszenia zwykłego. Do dnia dokonania nowego wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Aby wpisać stowarzyszenie zwykłe do nowej ewidencji należy złożyć w tut. Urzędzie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z następującymi dokumentami:
• Regulamin działalności,
• Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli,
• Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe, albo członków zarządu,
• Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej o ile regulamin przewiduje powstanie takiego organu,
• Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich I piętro, pok. 106. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 032 37 33 450.

02.05.2018 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu: Upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców „WHEELER – EM do Wisły” pomiędzy 15-17 czerwca 2018r., na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 02.05.2018 r. do dnia 09.05.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.05.2018 r.

02.05.2018 r.

Wpłynęła oferta Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku: Udział Jakuba Seemann w Mistrzostwach Europy w szachach klasycznych w kategorii do lat 10w Rydze (Łotwa) pomiędzy 19-30 sierpnia 2018 r., na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 02.05.2018 r. do dnia 09.05.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.05.2018 r.

02.05.2018 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sport-Med z Zabrza: Upowszechnianie Tenisa wśród dzieci i młodzieży, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 02.05.2018 r. do dnia 09.05.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.05.2018 r.

23.04.2018 r.

Wpłynęła oferta Polskiego Związku Filatelistów, Oddział Zabrze na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 23.04.2018 r. do dnia 30.04.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 30.04.2018 r.

02.02.2018 r.

Wpłynęła oferta Śląskiego Stowarzyszenia Graczy Ultimate: Organizacja Finałów Halowych Mistrzostw Polski Ultimate 2018, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 02.02.2018 r. do dnia 09.02.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.02.2018 r.

18.10.2017 r.

Wpłynęła oferta UKS MAT Zabrze-Grzybowice: I-sza Olimpiada Szachowa Młodzieży Szkolnej, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 18.10.2017 r. do dnia 25.10.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 25.10.2017 r.

15.09.2017 r.

Wpłynęła oferta Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 15.09.2017 r. do dnia 22.09.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 22.09.2017 r.

15.09.2017 r.

Wpłynęła oferta Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu na realizacje zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 15.09.2017 r. do dnia 22.09.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 22.09.2017 r.

05.09.2017 r.

Wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. J. Piłsudskiego 58 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki w Równym Drużba 2017 (Ukraina). Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty – pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl

17.08.2017 r.

Wpłynęła oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego Zabrze – Kończyce z siedzibą w Zabrzu przy ul. Karłowicza 10 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Udział w Turnieju Piłkarskim Mundialito 2017. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty – pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl

7.08.2017 r.

Wpłynęła oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego Zabrze – Kończyce z siedzibą w Zabrzu przy ul. Karłowicza 10 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Udział w Turnieju Piłkarskim Mundialito 2017. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty – pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl.

7.08.2017 r.

Wpłynęła oferta Klubu Sportowego „Piast” Pawłów w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jana Łaskiego 26 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Udział w Turnieju Piłkarskim Mundialito 2017. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty – pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl.

7.06.2017 r.

Wpłynęła oferta Zabrzańskiego Stowarzyszenia Cheerleaders “Energy” z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 92/1, złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Wyjazd zawodników Zabrzańskiego Stowarzyszenia Cheerleaders “Energy” na Mistrzostwa Europy w Pradze. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty – pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl.

1.06.2017 r.

Wpłynęła oferta Szkolnego Klubu Sportowego „Gwarek” Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12, złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty – pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl.

26.05.2017 r.

Wpłynęła oferta SIKRET GLIWICE z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 21 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Udział w 21. Mistrzostwach Świata dla Osób po Transplantacji Malaga 2017. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty – pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl.

24.05.2017 r.

Wpłynęła oferta Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Zabrze z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 350A, na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 24.05.2017 r. do dnia 31.05.2017 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 31.05.2017 r.

11.05.2017 r.

Dot. uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła 05.05.2017 r. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 11.05.2017 r. do dnia 18.05.2017 r. włącznie. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 18.05.2017 r.

20.03.2017 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Wspierania Szkoły „Nasza Trójka” z siedzibą w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 33, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 20.03.2017 r. do dnia 27.03.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 27.03.2017 r.

06.03.2017 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kopalnia Kreatywności z siedzibą w Zabrzu, ul. Hagera 41, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 06.03.2017r. do dnia 14.03.2017 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wks@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, w sekretariacie Wydziału Kontaktów Społecznych, w pokoju 58, w terminie do 12.03.2017 r.

22.02.2017 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Chorych na SM „SEZAM” z siedzibą w Gliwicach, ul. Parkowa 5, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 22.02.2017 r. do dnia 01.03.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 04.03.2017 r.

28.12.2016 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Wielka Flota Zjednoczonych Sił z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 9/16, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 29.12.2016 r. do dnia 04.01.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 04.01.2017 r.

28.12.2016 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił” z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 9/16, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 30.12.2016 r. do dnia 09.01.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 09.01.2017 r.

28.12.2016 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kartel Kulturalny z siedzibą w Zabrzu, ul. Wajzera 41/11, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 30.12.2016 r. do dnia 09.01.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 09.01.2017 r.

30.08.2016 r.

Wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Rokitnicy z siedzibą w Zabrzu, ul. Nowowiejskiego 41A, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 30.08.2016 r. do dnia 06.09.2016 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 06.09.2016 r.

12.07.2016 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Otwarte Miasto z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 5, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 12.07.2016 r. do dnia 19.07.2016 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 19.07.2016 r.

17.11.2015 r.

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2015 ”. Konkurs ma na celu uhonorowanie dobroczynnej i społecznej działalności osób pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie i stan zdrowia na rzecz mieszkańców Zabrza.
Tytuł przyznawany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon zgłoszeniowy, który prosimy składać osobiście w terminie do 20 listopada br. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, pokój 207, tel. 32 373 34 67) z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2015” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Brodzińskiego 4, 41 – 800 Zabrze, tel.: 32 271 – 04- 74).

W załączeniu:
kupon zgłoszeniowy wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.

6.11.2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zaprasza jednostki budżetowe i organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji prac społecznie użytecznych. W załączeniu szczegółowe informacje.

11.06.2015 r.

11.06.2015 r. wpłynęła oferta ZHP Hufiec Zabrze z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 350a na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.). Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 18.06.2015 r. do dnia 26.06.2015 r.

Zgodnie z ust.4 art.19a uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 26.06.2015 r.

18.02.2015 r.

18.02.2015 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kontakt Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu, ul. Marii Konopnickiej 3, 41-800 Zabrze na realizację zadania w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz.1118 z póź. zm.):

 • “Niebieskie Zabrze- kampania społeczna edukacyjno- informacyjna “,
  Oferta jest złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz.1118 z póź. zm.). Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od 25.02.2015 do 04.03.2015r.
  Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro, w terminie do 04.03.2015 r.

11.07.2014 r.

11.07.2014 r. wpłynęła Parafii Rzymskokatolickiej w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu, ul. 3 Maja 18, 41-800 Zabrze na realizację zadań w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z póź.zm.):

 • “Kolonie charytatywne”,
  Oferta jest złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
  Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od 17.07.2014 do 24.07.2014r.
  Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro, w terminie do 25.07.2014 r.

18.06.2014 r.

18.06.2014 r. wpłynęła oferta Towarzystwa Artystycznego T. Art z siedzibą w Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4, na realizację zadań w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z póź.zm.):

 • “Lato z Teatrem”,
  Oferta jest złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
  Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od 25.06.2014 do 02.07.2014r.
  Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro, w terminie do 03.07.2014 r.

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców