Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekty unijne i krajowe

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania

Rozwój Zabrza nie byłby możliwy bez pozyskanych środków zewnętrznych. Dofinansowanie pozyskiwane z Unii Europejskiej, programów ministerialnych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych źródeł pozwala na realizację kluczowych inwestycji w mieście.

Kopalnia Guido, Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, Skansen Królowa Luiza, Teatr Nowy, Filharmonia Zabrzańska, Dom Muzyki i Tańca, budynek Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Hala Sportowa Pogoń, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego – to tylko niektóre z miejsc, które dzięki dofinansowaniu zyskały nowe życie.

Termomodernizacja szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej; budowa sieci szerokopasmowej dostarczającej Internet do placówek oświatowych i jednostek miejskich; poprawa gospodarki wodno-ściekowej – to tylko niektóre z przykładowych realizacji projektów unijnych. Działania na rzecz osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem, projekty edukacyjne i szkoleniowe są tak samo istotne jak duże przedsięwzięcia infrastrukturalne i mają równie duży wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców.

Informacje o pozyskanych przez Miasto Zabrze funduszach krajowych i unijnych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/3/276

Szczegółowe informacje o realizowanych projektach znajdują się po prawej stronie.

Miasto