Zespół Interwencji Kryzysowej

Kierownik:
Małgorzata Mirus

ul. Wyzwolenia 7, Ip., pok. 12
41-800 Zabrze
tel.: 032 278-56-70

godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek 7.30 – 19.30
Zadania:
ZIK zajmuje się przypadkami przemocy w rodzinie.

Miasto