Zabrze przestrzenią rozwoju

Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze

Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Zabrze.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie działań studyjno – koncepcyjnych zmierzających
do odpowiedniego przygotowania, a następnie udostępnienia potencjalnym inwestorom
terenów inwestycyjnych gminy Zabrze :

  • terenu inwestycyjnego znajdującego się przy ul. Witosa o powierzchni 58, 67ha zlokalizowanego przy węźle autostrady A1 Wieszowa oraz drodze krajowej nr 78 Witosa ,
  • terenu inwestycyjnego znajdującego się przy ul. Bytomskiej – Szyb Franciszek
    o powierzchni 29,14 ha zlokalizowanego w pobliżu autostrady A1.

Wynikiem realizacji projektu będą opracowania niżej wymienionej dokumentacji :
• Opracowanie dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych wraz z koncepcją zagospodarowania
• Dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana związana z uzbrojeniem terenu
pod inwestycje,
• Opracowanie Informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji,
• Dokumentacja określająca możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie Informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

Dokumenty do pobrania

Miasto