Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekty finansowane bądź współfinansowane ze środków unijnych realizowanych przez Wydział Oświaty i jednostki mu podległe.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gminie Zabrze realizowane są następujące projekty:

 1. „Dolina Kreatywna” – beneficjent Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 w latach 2008-2010;
 2. „Nowe kompetencje dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty” – beneficjent Politechnika Śląska w Gliwicach wydział organizacji i Zarządzania w Zabrzu w partnerstwie z Gminą Zabrze w ramach PO KOL Priorytet IX, Działanie 9.4 w latach 2008- 2010;
 3. „Nauka droga do sukcesu na Śląsku” – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie śląskim w ramach PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3 w latach 2008- 2013;
  W ramach współpracy z Agencją Narodową Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w Gminie Zabrze realizowane są przez następujące szkoły i przedszkola:
 4. W latach 2008-2010 projekty realizują: Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 43, Gimnazjum Nr 24, T Nr 7 w ZS Nr 10 oraz ZSS nr 41- SPS i GS nr 41;
 5. W latach 2009- 2011 projekty realizują: Gimnazjum Nr 21 oraz IX LO w Centrum Edukacji.
  W ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży Gimnazjum Nr 21 w Zabrzu zrealizowało projekt: „Zabrze- Bargteheide/ Hamburg dwa miasta przemysłowe- podobieństwa i różnice”.
  Szczegółowe informacje o realizowanych projektach w Gminie Zabrze znajdują się na stronach internetowych szkół i przedszkoli oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Oświata.

Miasto