Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Antoniego Tomeczka 8/9 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Ks. Antoniego Tomeczka 8 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany został 1 lokal mieszkalny (nr 9) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy

W latach 2023-2024 Miasto Zabrze zrealizowało zadanie remontowe
pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Antoniego Tomeczka 8/9 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 108.480,14 zł, natomiast wysokość wsparcia
ze środków Funduszu Dopłat to 86.784,11 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany został remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto