Zabrze przestrzenią rozwoju

Utworzenie mapy akustycznej Miasta Zabrze wraz z systemem aktualizacji, zarządzania i udostępniania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet V Środowisko Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem

Całkowita wartość projektu:

694 212,64 zł

Wysokość dofinansowania:

510 582,25 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie mapy akustycznej Zabrza, na podstawie wyników pomiarów i zasobów danych zawartych w miejskim Systemie Informacji o Terenie (SIT), stanowiącej ogólnodostępny kompleksowy system informacji o stanie środowiska akustycznego na obszarze Zabrza, oraz udostępnienia wygenerowanych map mieszkańcom miasta, za pośrednictwem portalu internetowego. Mapa akustyczna będzie również udostępniana za pomocą płyt CD oraz w formie wydruków.
Realizacja projektu odbędzie się poprzez wykonanie pomiarów natężenia hałasu w wybranych miejscach, wygenerowanie na podstawi wyników pomiarów modelu wirtualnego oraz zamieszczenie go w zasobach SIT. Za pośrednictwem informatycznego systemu SIT możliwe będzie również zarządzanie uzyskanym modelem oraz jego przyszła aktualizacja.

Okres realizacji

grudzień 2008 – wrzesień 2012

Fotogaleria


Dokumenty do pobrania

Miasto