Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt „Ścieżki Kopernika 2.0”

Zakończyły się projekty „Ścieżka Kopernika w Zabrzu” oraz „Zabrzańskie Ścieżki Kopernika” realizowane w Partnerstwie z Politechniką Śląską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków programu Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizację projektów rozpoczęto 01.08.2017 roku, przeprowadzono cztery rekrutacje, dzięki którym objęto wsparciem 120 uczniów klas liceum i technikum w Zabrzu.

W ramach projektów zorganizowano MiniFestiwale Nauki, które odbyły się w dniach 11 czerwca w Zabrzu oraz 13 czerwca w Gliwicach.

1) 11 czerwca 2019r., godz. 10.00 ul. Roosevelta 40 w Zabrzu, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej oraz Biuro Karier Studenckich w partnerstwie Miasta Zabrze zorganizowały MiniFestiwal Nauki w ramach projektu „Ścieżka Kopernika w Zabrzu”.
2) 13 czerwca 2019 r., godz. 10.00 na ul. Konarskiego 22b w Gliwicach, w budynku Centrum Nowych Technologii, Politechnika Śląska, a dokładnie Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Biuro Karier Studenckich w partnerstwie Miasta Zabrze zorganizowały MiniFestiwal Nauki w ramach projektu „Zabrzańskie Ścieżki Kopernika”.

Na gliwickim, jak i zabrzańskim festiwalu pojawili się zaproszeni uczestnicy projektów Ścieżek Kopernika. Przybyłym uczniom oficjalnie wręczono certyfikaty uczestnictwa oraz upominki. Festiwalom towarzyszyły pokazy ciekawych doświadczeń
oraz prezentacje projektu.

Celem projektów był rozwój kompetencji uczestników w zakresie: komunikowania się, współpracy, myślenia kreatywnego i krytycznego, rozwiązywania problemów
i działania innowacyjnego przy wykorzystaniu zasobów kadrowych i technicznych uczelni oraz rozbudzenie w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Celem projektów jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie: komunikowania się, współpracy, myślenia kreatywnego i krytycznego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przy wykorzystaniu zasobów kadrowych i technicznych uczelni oraz rozbudzenie w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Zakończyła się już czwarta (ostatnia z zaplanowanych) rekrutacja do projektów „Ścieżka Kopernika w Zabrzu” oraz „Zabrzańskie Ścieżki Kopernika” realizowanych w Partnerstwie z Politechniką Śląską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków programu Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizację projektów zaplanowano do 31.07.2019 roku.

Miasto