Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrze – Kopalnia możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych miasta”

Zakończyła się realizacja projektu „Zabrze – Kopalnia możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych miasta” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Przedmiotem projektu była promocja oferty inwestycyjnej Miasta Zabrze. W wyniku zastosowania kompleksowego zestawu narzędzi i działań promocyjnych wypromowano
7 najatrakcyjniejszych terenów miasta Zabrze. Realizacja projektu ma się przyczynić do zmiany postrzegania Zabrza jako miasta ciekawego nie tylko pod względem turystyki przemysłowej, ale również miasta wyróżniającym się dużym potencjałem gospodarczym, przyjaznym i otwartym na współpracę z inwestorami krajowymi i zagranicznymi.
W ramach projektu została przygotowana strona z informacjami o ternach inwestycyjnych www.dlainwestora.um.zabrze.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 Priorytet I Badanie i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna.

Całkowita wartość projektu – 908 202,24 zł

Wysokość dofinansowania – 766 903,15 zł (85%)

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest promocja oferty inwestycyjnej Miasta Zabrze. W wyniku zastosowania kompleksowego zestawu narzędzi i działań promocyjnych wypromowanych zostanie 7 najatrakcyjniejszych terenów miasta Zabrze. Realizacja projektu w znaczącym stopniu przyczyni się do zmiany postrzegania Zabrza jako miasta ciekawego nie tylko pod względem turystyki przemysłowej, ale również miasta wyróżniającym się dużym potencjałem gospodarczym, przyjaznym i otwartym na współpracę z inwestorami krajowymi
i zagranicznymi.
Tereny objęte promocją oferty turystycznej
1 TEREN INWESTYCYJNY – HANDLOWA
Teren położony jest w północnej części miasta w dzielnicy Grzybowice, przy drodze krajowej nr 74 (ul. Witosa) co zapewnia dobre skomunikowanie. Sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe, których część posiada status Specjalnej Stefy Ekonomicznej. Nieruchomość składa się z dziesięciu działek ewidencyjnych, które stanowią jeden zwarty kompleks o łącznej powierzchni 10 ha 2871 m2. Teren jest własnością gminy Zabrze. Dzięki dobrej komunikacji teren stanowi doskonalą lokalizację dla firm zarówno produkcyjnych jak i branży logistycznej.
2 TEREN INWESTYCYJNY – LOMPY
Teren położony jest we wschodniej części miasta w dzielnicy Zaborze Południe bezpośrednim sąsiedztwie budowanej Drogowej Trasy Średnicowej oraz ulicy Wolności. Otoczenie stanowi teren przemysłowy oraz stara zabudowa mieszkaniowa. Składa się on z dwóch działek ewidencyjnych o powierzchniach 3 ha 8008 m2 oraz 9 ha. Dla przedmiotowego terenu uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w planie to funkcja usługowo-produkcyjno-gospodarcza.
3 TERENY INWESTYCYJNE POŁOŻONE PRZY DROGOWEJ TRASIE ŚREDNICOWEJ
Teren – o łącznej powierzchni 22 7472 m2 -położony jest we wschodniej części miasta w dzielnicy Zaborze, na południe od budowanej właśnie Drogowej Trasy Średnicowej.
Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
4 TERENY INWESTYCYJNE POŁOŻONE PRZY DRODZE KRAJOWEJ
NR 88
Teren znajduje się na południe od DK 88 przylegając do niej swoją północną granicą. Od południa ograniczony jest linią kolejową. Łączna powierzchnia terenu –
6 1870 m2. Opisywany teren jest płaski, zniwelowany do poziomu drogi krajowej
z urządzonym zjazdem (prawo skrętem).

5 TEREN INWESTYCYJNY NA GRANICY Z BYTOMIEM
Teren zlokalizowany jest we wschodniej części miasta tuż przy granicy z miastem Bytom na północ od ul. Bytomskiej. Od północy teren ograniczony jest linią kolejową Gliwice-Bytom. Powierzchnia obszaru to 60 2803 m2. W projekcie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta teren jest przeznaczony na działalność produkcyjną i przemysłową.
6 TEREN INWESTYCYJNY ZWIĄZANY Z KATOWICKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ
Teren o łącznej powierzchni 168 8980 m2 położony jest w północnej części miasta na granicy dzielnic: Mikulczyce, Rokitnica i Biskupice. Przeznaczenie w projekcie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to teren produkcyjno-przemysłowy.
Obecnie rozpoczęto prace nad przygotowaniem terenu pod jego uzbrojenie
w infrastrukturę techniczną oraz drogową.
7 TEREN POD BUDOWĘ CENTRUM PRZESIADKOWEGO
Celem budowy Centrum Przesiadkowego w Gminie Zabrze jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej w ścisłym centrum miasta, która łączyć będzie funkcje komunikacyjne oraz komercyjne i społeczne. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję: 12.16 ha z których dla części obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewidujący budowę Centrum Przesiadkowego. Projekt ma być realizowany w trybie Ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

Ponadto w ramach projektu powstanie serwis internetowy dla Inwestora oraz zostanie przeprowadzona kampania promocyjno – informacyjna w prasie i branżowych portalach internetowych.

Informacja aktualna na dzień: 20.02.2012

Miasto