Zabrze przestrzenią rozwoju

Aktywna tablica – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024

Miasto Zabrze otrzymało dotację celową na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Głównym celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych
i narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.

Uzyskane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Edycja 2020 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 –
„Aktywna tablica”


DOTACJA CELOWA – 377 600,41 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA PUBLICZNEGO – 479 509,78 zł

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 16 w Zabrzu;
 2. Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu;
 3. Szkoła Podstawowa Nr 37 w Zabrzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5
  w Zabrzu; 
 4. Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Rodła w Zabrzu;
 5. Szkoła Podstawowa Nr 31 w Zabrzu;
 6. Technikum Nr 4 w Zabrzu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu;
 7. Technikum Nr 6 w Zabrzu w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego
  i Zawodowego w Zabrzu;
 8. Technikum Nr 7 w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu;
 9. Technikum Nr 5 w Zabrzu w Zespole Szkół Spożywczych im. dr Bronisława Hagera w Zabrzu;
 10. Technikum Nr 2 w Zabrzu w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu;
 11. Technikum Nr 8 w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 17 w Zabrzu;
 12. Technikum Nr 1 w Zabrzu w Centrum Edukacji w Zabrzu;
 13. Technikum Nr 3 w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego
  w Zabrzu;
 14. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9 w Zabrzu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu;
 15. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 w Zabrzu w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu;
 16. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Zabrzu w Zespole Szkół Spożywczych
  im. dr Bronisława Hagera w Zabrzu;
 17. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 7 w Zabrzu w Centrum Kształcenia Ogólnego
  i Zawodowego w Zabrzu;
 18. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Zabrzu w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu;
 19. I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu;
 20. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu;
 21. VII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu;
 22. IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zabrzu;
 23. XII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu;
 24. IX Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Centrum Edukacji w Zabrzu;
 25. II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5
  w Zabrzu;
 26. XI Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu;
 27. XIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Zabrzu w Zespole Szkół Specjalnych
  Nr 42  Zabrze

Edycja 2021 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 –
„Aktywna tablica”


DOTACJA CELOWA – 364 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA PUBLICZNEGO – 455 000,00 zł

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza
  w Zabrzu;
 2. Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu;
 3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Janusza Korczaka
  w Zabrzu;
 4. Szkoła Podstawowa Nr 46 w Zabrzu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 9
  w Zabrzu;
 5. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Karola Goduli w Zabrzu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 7 w Zabrzu;
 6. Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu;
 7. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 w Zabrzu;
 8. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu;
 9. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 w Zabrzu;
 10. Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących Nr 47
  w Zabrzu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu;
 11. VIII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu.

Miasto