Zabrze przestrzenią rozwoju

Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

  • Całkowita wartość inwestycji 1 987 030 zł
  • Dofinansowanie 993 515 zł

Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Tatarkiewicza do ul. Franciszkańskiej. Budowana droga będzie posiadać ujednoliconą szerokość 5 m oraz będzie odwadniana do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów deszczowych. Droga zostanie wyposażona w chodniki o szerokości 2m oraz utwardzone pobocza o szerokości 0,75m wykonane z kostki brukowej. Ponadto planuje się wykonać miejsca postojowe wzdłuż projektowanej drogi do parkowania prostopadłego oraz równoległego. W celu uspokojenia ruchu zostaną wykonane progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej.

Droga zlokalizowana jest w pobliżu centrum miasta i zagęszczonej zabudowy mieszkaniowej. Po wybudowaniu drogi istotnie podniesiony zostanie komfort mieszkańców oraz użytkowników drogi. Podwyższone zostaną standardy bezpieczeństwa ruchu drogowego (ruch pojazdów, ruch pieszy). W wyniku realizacji zadania mieszkańcy uzyskają dostęp do 42 utwardzonych miejsc postojowych, w tym 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Budowa kanałów technologicznych ułatwi korzystanie z szerokopasmowej sieci internetowej.

Miasto