Zabrze przestrzenią rozwoju

Transport door to door w Zabrzu

Nadal możesz korzystać z transportu door to door.

Mimo, że projekt „Transport door to door w Zabrzu” realizowany był w okresie od 15.07.2021 r. do 31.12.2022 r., w ramach trwałości projektu, istnieje możliwość dalszego korzystania ze wsparcia w zakresie mobilności dla osób, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne.

Szczegółowe informacje dot. organizacji usług transportowych są dostępne:

– na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w zakładce Formy Pomocy,

– w aplikacji  „Mobilne Zabrze”

– na stronie internetowej https://www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl/sign-up

– u Dyspozytora, który ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu,
  numer telefonu 503-987-573 lub 32 630-37-57.

Szczegóły i aktualne dokumenty znajdą Państwo pod linkiem: https://mopr.zabrze.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/projekt-transport-door-too-door-w-zabrzu/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

2021

Miasto Zabrze podpisało umowę na kwotę 854 910,57 zł (w tym dofinansowanie z UE 720 518,63 zł), w sprawie przyznania grantu, w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt „Transport door to door w Zabrzu” realizowany jest w okresie od 15.07.2021 r. do 31.12.2022 r. Projekt jest skierowany do min. 400 mieszkańców i mieszkanek Zabrza z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne).

Zapewnienie bezpiecznego transportu, a tam gdzie istnieje taka potrzeba również wsparcia asystenckiego, uczestnikom i uczestniczkom projektu umożliwi im skorzystanie z działań o charakterze społecznym,, zawodowym i zdrowotnym dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu czynniki, które dotąd były barierą (sposób dotarcia do wybranego miejsca) i mocno utrudniały dostęp do usług publicznych zostaną zniwelowane.

Dostęp do integracji społeczno-zawodowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie o wiele łatwiejszy.

Miasto