Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrze – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Miasto Zabrze otrzymało dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w projekcie POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej”.

Wnioskowana wartość wsparcia wynosi 3 713 744,28 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej.

Okres realizacji projektu od 03.01.2022 r. do 31.03.2023 r.

Projekt realizuje: Miasto Zabrze.

„Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez:

• formularz zgłoszeń elektronicznych na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

• specjalny e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Miasto