Zabrze przestrzenią rozwoju

Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet IV Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury

Całkowita wartość projektu

9 533 501,34 zł

Wysokość dofinansowania

5 799 291,50 zł

Opis projektu

Projekt polega na remoncie i adaptacji zabytkowego budynku dawnej biblioteki
na potrzeby Filharmonii Zabrzańskiej, oraz na zakupie sprzętu komputerowego
i wyposażenia budynku. Realizacja inwestycji ma szczególne znaczenie dla poprawy warunków funkcjonowania Filharmonii Zabrzańskiej- instytucji z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która dzisiaj mieści się w obiekcie , gdzie nie ma Sali koncertowej.
Obiekt dawnej biblioteki Donnesmarców wpisany jest do gminnej ewidencji
zabytków i został objęty ścisła strefą ochrony konserwatorskiej, obecnie nieużytko-wany i nieeksploatowany. Wyremontowany, zaadaptowany i wyposażony budynek będzie pełnił funkcje siedziby filharmonii.

Okres realizacji

Marzec 2007r – Luty 2010r

Fotogaleria

Miasto