Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Całkowita wartość projektu: 1 559 221,00 zł
Wysokość dofinansowania: 1 262 026,41 zł

Opis projektu

Istotą projektu jest budowa i wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu Systemu
Informacji o Terenie, którego zasadniczą częścią będą dedykowane rozwiązania
informatyczne , służące do prezentacji informacji zgromadzonych w publicznych
rejestrach i bazach przestrzennych oraz świadczenia usług on Line.
Wdrożone portale (fron-line) oraz aplikacje dedykowane (back-office) mają
podnieść dostępność oraz jakość prezentowanych danych, również dzięki ich
integracji z przestrzenią oraz wizualizacji w Internecie w postaci interaktywnych map.
Realizacja projektu nastąpi poprzez rozwój działającego w Urzędzie systemu GIS,
a dostęp do prezentowanych informacji odbywać się będzie za pomocą standardowej przeglądarki www.

Okres realizacji

Marzec 2008r – Listopad 2010r

Fotogaleria

Dokumenty do pobrania

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dokumenty do pobrania

Miasto