Zabrze przestrzenią rozwoju

Rovereto

www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto to miejscowość i gmina w północnych Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga (Trentino Alto Adige), w prowincji Trydent (Trentino). Powierzchnia gminy wynosi 50,99 km². Według danych na 31 sierpnia 2023 roku, gminę zamieszkiwało 39 882 osoby.

W mieście znajduje się najstarszy teatr w regionie, Teatro Zandonai, zbudowany w 1783 roku, uważany za symbol ducha arystokracji tego miasta. Na głównej ulicy stoją, również wybudowane w stylu rustykalno-renesansowym, Palazzo Piomarta czy Palazzo Alberti-Poja z pięknymi freskami. Ważnym zabytkiem miasta jest zamek, postawiony podczas okupacji miasta przez Wenecjan, w którym obecnie znajduje się Włoskie Muzeum Historii Wojny. W Rovereto mieści się także muzeum nauk i archeologii oraz jedno z najważniejszych włoskich muzeów sztuki współczesnych – MART, otwarte w 2002 roku. Znajduje się w nim kolekcja ponad dwunastu tysięcy najważniejszych dzieł XX wieku, nie tylko z Włoch, ale i całego świata. Miasto generalnie słynie z wystaw, ekspozycji i festiwali, a także jedynej w świecie dzwonnicy wytopionej z dział I wojny światowej. Ta rozbrzmiewa o zachodzie słońca i nawołuje do braterstwa.  

Relacje pomiędzy Zabrzem a Rovereto rozwijają się od wielu lat. Młodzież zabrzańskiej klasy turystycznej mogła doskonalić swoje umiejętności we włoskich hotelach. W naszym mieście koncertował chór Minicoro, a w Rovereto (w ramach święta wspomnianego Dzwonu Pokoju) Orkiestra Dęta Muzeum Górnictwa Węglowego. Uczniowie zabrzańskiego Liceum Plastycznego mieli wystawy w Rovereto, a w Galerii Muzeum Miejskiego w Zabrzu prezentował się ze swoimi obrazami Gianni Turella. Odbyła się także wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a także w kwestiach związanych z odpadami komunalnymi. Miasta Zabrze było obecne ze swoja ofertą kulturalną, turystyczną i sportową na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rovereto, a przedstawiciele włoskiego miasta brali udział w zabrzańskiej międzynarodowej konferencji poświęconej turystyce dziedzictwa przemysłowego. Są też wymiany sportowe: młodzieżowa drużyna piłkarska z Zabrza wygrywała w Rovereto Turniej Pokoju, a w 2018 roku odwiedziła nas grupa rowerzystów z włoskiego stowarzyszenia Ruota Libera uczestnicząca w maratonie „Na rowerze dla pokoju” do Oświęcimia. Nasze miasta utrzymują również kontakty w dziedzinie medycyny.  Przedstawicielka Powiatowego Ośrodka Zdrowia uczestniczyła w Międzynarodowych Dniach Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu.

5 sierpnia 2020 roku w Rovereto podpisana została umowa o partnerstwie miast Zabrze i Rovereto.

Od 2022 roku młodzież z Rovereto uczestniczy w Międzynarodowym Festiwalu Rysowania w Zabrzu.

Miasto Rovereto, działające tam firmy i organizacje pozarządowe zorganizowały pomoc humanitarną, w tym leki, generatory prądu i żywność dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, w szczególności Równego – miasta partnerskiego Zabrza w Ukrainie. 

Poniżej link do filmu zrealizowanego przy współpracy z Miastem Zabrze przez TVP Katowice w ramach projektu „Partnerstwo Miast Rovereto – Zabrze”:

Miasto