Rovereto

www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto to miejscowość i gmina w północnych Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga (Trentino Alto Adige), w prowincji Trydent (Trentino).
Powierzchnia gminy wynosi 50,99 km². Według danych na 31 lipca 2018 roku, gminę zamieszkiwało 40 044 osoby.

Relacje pomiędzy miastem Zabrze a włoskim Rovereto rozwijają się od ponad 10 lat. Współpraca obu miast obejmuje następujące obszary aktywności.

W sferze edukacji:

 • wymiana doświadczeń w zakresie praktyk zawodowych. Młodzież Zabrzańskiej Szkoły Turystycznej mogła doskonalić swoje umiejętności we włoskich hotelach,
 • realizacja projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej”, adresowanego do zabrzańskich dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych. Podczas wizyty zapoznano się
  z systemem edukacji w Rovereto, w regionie Trentino oraz w całych Włoszech, wskazując części wspólne oraz różnice w tych systemach. Przedstawiono najważniejsze szczegóły dot. kształcenia zawodowego, kursów dla młodych bezrobotnych poszukujących pracy, dla dorosłych chcących się dokształcać oraz działań mających na celu zniwelowanie bezrobocia w mieście. Uczestnicy projektu mieli również możliwość zapoznania się z ofertą kulturalną miasta Rovereto.

W sferze kultury:
-występ włoskiego chóru Minicoro z Rovereto w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny,
-występ Górniczej Orkiestry Dętej Makoszowy w ramach Święta Dzwonu Pokoju w Rovereto,

 • prezentacja wystawy uczniów Zabrzańskiego Liceum Plastycznego w Rovereto,
  -wystawa w Galerii Muzeum Miejskiego w Zabrzu prac artysty Gianni Turelli.

W sferze gospodarki:

 • wymiana dobrych praktyk w zakresie zarzadzania odpadami komunalnymi – wizyta delegacji zabrzańskiej w Rovereto,
 • udział Dyrektora Systemów Zarządzania i Członka Zarządu APSS, przedstawiciela miasta Rovereto w Międzynarodowej Konferencji pn: Kierunki Rozwoju Zarzadzania Zasobami Ludzkimi organizowanej przez Urząd Miasta Zabrze.

W sferze turystyki:

 • udział miasta Zabrze z ofertą promocyjną w Jarmarku Bożego Narodzenia. Prezentacja walorów kulturalnych, turystycznych, sportowych Zabrza,
 • udział przedstawicieli Rovereto w międzynarodowej konferencji poświęconej turystyce dziedzictwa przemysłowego.

W sferze sportu:

 • udział młodzieżowej drużyny piłkarskiej z Zabrza w Turnieju Pokoju. Głowna wygrana w kategorii Open,
 • w lipcu 2018 roku Zabrze odwiedziła grupa rowerzystów z Rovereto ze stowarzyszenia „Ruota Libera” uczestnicząca w maratonie rowerowym z Rovereto do Oświęcimia pn. „Na rowerze dla pokoju”.

W sferze zdrowia:

 • czynny udział pani Giulii Guglielmetti – przedstawiciela Powiatowego Ośrodka Zdrowia – w VIII Międzynarodowych Dniach Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu, które odbyły się w Zabrzu w dniach 6-7 grudnia 2018 roku.

5 sierpnia 2020 roku w Rovereto podpisana została umowa o partnerstwie miast Zabrze i Rovereto.

Od 2022 roku młodzież z Rovereto uczestniczy w Międzynarodowym Festiwalu Rysowania w Zabrzu.

Miasto Rovereto, działające tam firmy i organizacje pozarządowe zorganizowały pomoc humanitarną, w tym leki, generatory prądu i żywność dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, w szczególności Równego – miasta partnerskiego Zabrza w Ukrainie. 

Poniżej link do filmu zrealizowanego przy współpracy z Miastem Zabrze przez TVP Katowice w ramach projektu „Partnerstwo Miast Rovereto – Zabrze”:

Miasto