Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów: Agnieszka Kordasiewicz

ul. Wolności 286
41-800 Zabrze
tel.: 32 373 33 04
e-mail: sekretariat_brk@um.zabrze.pl
e-mail: rzecznik_konsumenta@um.zabrze.pl

Biuro jest czynne:
• poniedziałek 7.30 – 17.00
• wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest pomoc i ochrona praw oraz interesów konsumentów w indywidualnych sporach z przedsiębiorcami, wynikających z zawartych umów konsumenckich.

Miejski Rzecznik Konsumentów zapewnia pomoc prawną wyłącznie konsumentom tj. osobom fizycznym dokonującym czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 21¹ Kodeksu cywilnego), zamieszkałym na terenie miasta Zabrze.

Mieszkańcy Zabrza mogą uzyskać pomoc prawną w sprawach konsumenckich:
• osobiście
• telefonicznie
• korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej.

Miasto