Zabrze przestrzenią rozwoju

Przygotowanie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
27.04.2023 r.

Całkowita wartość projektu:
979 247,44 zł

W tym wartość dofinansowania:
979 247,44 zł

Okres realizacji projektu:
01.09.2022-30.11.2023

Opis przedsięwzięcia :

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

Projekt polega na przygotowaniu lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym wraz z niezbędnym wyposażeniem celem zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy. Zaplanowano kompleksowe remonty (roboty budowlane instalacyjne) wraz z osprzętem spełniającym minimalne standardy lokali przeznaczonych na najem socjalny (kabina natryskowa lub wanna wraz z baterią, umywalka wraz z baterią, zlewozmywak dwukomorowy z baterią, ustęp, wodomierz) i wyposażeniem (m.in.: zabudowa kuchenna, lodówka, zmywarka, pralka). Projektem zostanie objętych 7 mieszkań.

Miasto