Zabrze przestrzenią rozwoju

Wieloletni Plan Finansowy

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane od 2011 roku do podejmowania uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z powyższym zaprzestano aktualizacji sporządzanego do tej pory Wieloletniego Planu Finansowego.

Miasto