Zabrze przestrzenią rozwoju

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – III nabór

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie w ramach III naboru: 3 200 000,00 zł

Nazwa projektu:

„Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy ul. Jordana 2 w Zabrzu”

Wartość całkowita projektu

6 288 893,88

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

3 200 000,00 zł

Termin zakończenia projektu:
30.04.2024

Opis projektu objętego wsparciem:

Celem inwestycji pn: „Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy ul. Jordana 2 w Zabrzu” jest wykonanie modernizacji budynku użyteczności publicznej znajdującego się przy ul. Jordana 2 w Zabrzu.

Miasto Zabrze w ramach inwestycji wykona w ww. budynku m.in.:

– wymianę poszycia dachowego wraz z konstrukcją,

– docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

– wymianę kotłów gazowych wraz z instalacją c.o.,

– wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Projekt modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Jordana 2 w Zabrzu będzie polegał na poprawie stanu energetycznego budynku.  Inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń́ i efektywności energetycznej oraz przyczyni się̨ do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów.

Dodatkowe efekty realizacji projektu:

 -Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektu poddanego termomodernizacji oraz miasta jako gminy promującej ekologiczne rozwiązania.

-Polepszenie warunków ekologicznych w mieście i jakości życia mieszkańców: redukcja gazów cieplarnianych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości i stanu powietrza.

 -Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy realizującej założenia Strategii Subregionu Centralnego w zakresie stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku (uatrakcyjnienie regionu i poprawa jego konkurencyjności) .

Miasto