Zabrze przestrzenią rozwoju

Monitoring Wizyjny Miasta Zabrze

Prezentowany dokument ma stanowić koncepcję Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze –MWMZ będącą konsekwencją przyjętego Programu Budowy Społeczeństwa Informacyjnego i Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008 – 2020, poprzez realizację celu strategicznego Programu, jakim jest:
„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców za pomocą technik IT”
Głównymi celami budowy monitoringu miejskiego jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa wizerunku miasta poprzez:
• działania i oddziaływania prewencyjne,
• przeciwdziałanie aktom wandalizmu,
• zmniejszenie przestępczości i gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń,
• kontrolowanie ruchu ulicznego i wszystkich miejsc użyteczności publicznej,
• kontrolowanie stanu rzek i warunków pogodowych.
Pełna treść dokumentu w formacie PDF do pobrania poniżej

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Miasto