Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrze – Kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013
Priorytet I Badanie i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna

Całkowita wartość projektu

824,810 ,00 zł

Wysokość dofinansowania

701 088,50 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest kontynuacja promocji oferty inwestycyjnej Gminy Zabrze. Projekt zakłada uczestnictwo miasta w międzynarodowych targach inwestycyjnych oraz szeroką promocje w kraju i za granicą za pomocą różnorodnych narzędzi takich jak m.in. film promocyjny, akcja bilbordowa, zdjęcia lotnicze. Wypromowanych zostanie 8 atrakcyjnych terenów inwestycyjnych miasta Zabrze:

 1. TEREN INWESTYCYJNY – HANDLOWA

Teren położony jest w północnej części miasta w dzielnicy Grzybowice, przy drodze krajowej nr 74 (ul. Witosa) co zapewnia dobre skomunikowanie. Sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe, których część posiada status Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nieruchomość składa sie z dziesięciu działek ewidencyjnych które stanowią jeden zwarty kompleks o łącznej powierzchni 10 ha 2871 m2

 1. TEREN INWESTYCYJNY – LOMPY

Teren położony jest we wschodniej części miasta w dzielnicy Zaborze Południe w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej Drogowej Trasy Średnicowej oraz ulicy Wolności. Otoczenie stanowi teren przemysłowy oraz stara zabudowa mieszkaniowa. Składa sie on z dwóch działek ewidencyjnych o powierzchniach 3 ha 8008 m2 oraz 9 ha 4642 m2. Przeznaczenie to funkcja usługowo-produkcyjno-gospodarcza.

 1. TERENY INWESTYCYJNE POŁOŻONE PRZY DTŚ

Teren – o łącznej powierzchni 22 7472 m2 – położony jest we wschodniej części miasta w dzielnicy Zaborze, na południe od budowanej właśnie Drogowej Trasy Średnicowej. Od północy teren graniczy z DTŚ oraz linią kolejową, od strony południowej natomiast ograniczony jest przez ciek wodny „Kochłówka”, który jednocześnie stanowi granicę z miastem Ruda Śląska.

 1. TERENY INWESTYCYJNE POŁOŻONE PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 88
  Teren zlokalizowany jest we wschodniej części miasta przy DK88 przy granicy z miastem Bytom. Łączna powierzchnia terenu to – 24ha 8032 m2
 2. TEREN INWESTYCYJNY NA GRANICY Z BYTOMIEM
  Teren zlokalizowany jest we wschodniej części miasta tuż przy granicy z miastem Bytom na północ od ul. Bytomskiej. Powierzchnia obszaru to 60 2803 m2.
 3. TEREN INWESTYCYJNY ZWIĄZANY Z KATOWICKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ
  Teren o łącznej powierzchni 160ha 9316 m2 położony jest w północnej części miasta na granicy dzielnic: Mikulczyce, Rokitnica i Biskupice.
 4. TEREN INWESTYCYJNY POD BUDOWĘ CENTRUM PRZESIADKOWEGO

Od 2007 roku Gmina Zabrze wspólnie z PKP S.A. przygotowuje się do realizacji inwestycji pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w Gminie Zabrze.
Celem budowy Centrum Przesiadkowego w Gminie Zabrze jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej w ścisłym centrum miasta, która łączyć będzie funkcje komunikacyjne oraz komercyjne i społeczne.

 1. TEREN INWESTYCYJNY – ZIEMSKA DK88

Teren położony jest w północnej części miasta w dzielnicy Grzybowice, przy drodze krajowej nr 88 (ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego) oraz ulicy Ziemskiej. Teren składa się z jednej działki ewidencyjnej o powierzchni 6 ha 6977m2.

Przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań marketingowych ma na celu wykreowanie wizerunku Gminy Zabrze jako atrakcyjnego miejsca na mapie kraju i Europy dla lokowania inwestycji. Ponadto realizacja przedmiotowego projektu w znaczącym stopniu przyczyni się do zmiany postrzegania Zabrza jako miasta ciekawego nie tylko pod względem turystyki poprzemysłowej, ale również miasta wyróżniającego się dużym potencjałem gospodarczym, przyjaznym i otwartym na współpracę z inwestorami krajowymi i zagranicznymi.
Projekt jest powiązany z szeregiem innych projektów realizowanych przez Miasto a mających na celu promocję terenów inwestycyjnych i podniesienie wartości oferty Miasta dla potencjalnych inwestorów.

Okres realizacji

Sierpień 2011r- grudzień 2012r

Dokumenty do pobrania

Miasto