Zabrze przestrzenią rozwoju

VII nabór

Miasto Zabrze w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostało zakwalifikowane do otrzymania Promesy inwestycyjnej na kwotę 100 000 000,00 PLN (sto milionów złotych) na realizację inwestycji pn.:

„Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu”

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg (w tym dróg serwisowych) wraz z chodnikami, kanalizacją deszczowa, kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową, oświetleniem, kanałami teletechnicznymi oraz przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej. Skrzyżowanie ul. Bytomskiej z ul. Szyb Wschodni zostanie przebudowane na skrzyżowanie typu rondo. Celem inwestycji jest przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych dla inwestorów.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2026. Planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych nastąpi w II kwartale 2024 r.

Miasto