Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Staromiejskiej 112/12 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Staromiejskiej 112 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany został 1 lokal mieszkalny (nr 12) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy

W latach 2023-2024 Miasto Zabrze zrealizowało zadanie remontowe
pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Staromiejskiej 112/12 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 142.827,69 zł, natomiast wysokość wsparcia
ze środków Funduszu Dopłat to 114.262,15 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany został remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto