Zabrze przestrzenią rozwoju

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabrze

Nazwa Projektu:
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabrze


Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
22. 03. 2012 r.


Wartość dofinansowania:
2 814 408, 00 zł


Zakończenie inwestycji zgodnie z umową:
31. 12. 2012 r.


Opis przedsięwzięcia :
Projekt obejmuje następujące budynki:
• Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Karczewskiego 10 w Zabrzu,
• Przedszkole nr 1 przy ul. Władysława Reymonta 52 w Zabrzu,
• budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 w Zabrzu,
• Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 przy ul. Korczoka 98 w Zabrzu,
• Przedszkole nr 46 przy ul. Pokoju 37 w Zabrzu,
• Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 przy ul. Sikorskiego 74 w Zabrzu ,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Henryka Sienkiewicza 33 w Zabrzu,
• Przedszkole nr 47 przy ul. Kalinowej 9 w Zabrzu,
• Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu.
W ramach inwestycji wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachów, wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Miasto