Remonty lokali mieszkalnych przy ul. Wolności 173/9 i 11 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Wolności 173 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowane zostaną 2 lokale mieszkalne (nr 9 i 11) znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy

W latach 2022-2023 Miasto Zabrze będzie realizowało zadania remontowe pn. „Remonty lokali mieszkalnych przy ul. Wolności 173/9 i 11 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 205.455,93 zł, natomiast wysokość przewidywanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to  164.364,74 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonane zostaną remonty (modernizacje) 2 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto