Zabrze przestrzenią rozwoju

Remonty lokali mieszkalnych przy ul. Wolności 173/9 i 11 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Wolności 173 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowane zostaną 2 lokale mieszkalne (nr 9 i 11) znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy

W latach 2022-2023 Miasto Zabrze zrealizowało zadania remontowe
pn. „Remonty lokali mieszkalnych przy ul. Wolności 173/3 i 7 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 228.721,50 zł, natomiast wysokość wsparcia
ze środków Funduszu Dopłat to  164.364,74 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonane zostały remonty (modernizacje) 2 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto