Zabrze przestrzenią rozwoju

Remonty zasobów komunalnych zamieszkałych i przeznaczonych dla społeczności romskiej

W 2022 roku Miasto Zabrze w ramach realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, realizowało będzie zadanie remontowe pn. „Remonty zasobów komunalnych zamieszkałych i przeznaczonych dla społeczności romskiej”.

Całkowity szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 178.332,18 zł, natomiast wysokość planowanej dotacji celowej z budżetu państwa to 151.582,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji wykonane zostaną prace remontowe na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Buchenwaldczyków 5 w Zabrzu (w zakresie m.in.: wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z poprowadzeniem nowego zasilania 3-fazowego do każdego lokalu mieszkalnego, remont klatki schodowej wraz z naprawą tynków ścian i sufitów, malowaniem, remontem schodów, podestów i balustrad, wymianą drzwi wejściowych do budynku, wykonaniem robót ogólnobudowlanych, konserwacją i zabezpieczeniem konstrukcji drewnianej dachu).

Celem zadania ma być poprawa warunków bytowych rodzin romskich, stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz poprawa standardu życia rodzin romskich.

Miasto