Zabrze przestrzenią rozwoju

Konkursy i nagrody

Nagroda Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe

Nagrody Miasta Zabrze, ustanowione w 2011 r., przyznawane są dwukrotnie w ciągu roku za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi na podstawie regulaminu. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać radni Rady Miejskiej, kluby, związki i stowarzyszenia sportowe, dyrektorzy zabrzańskich placówek oświatowych oraz mieszkańcy miasta. Nagrody przyznawane są przez Prezydenta Miasta na podstawie pozytywnego zaopiniowania wniosków przez Komisję ds. przyznawania nagród sportowych. Nagrodę można otrzymać nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Czas Wolny