Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabytki sakralne

Kościół pw.  św. Józefa

Nazywany kościołem drogi, najwybitniejsze dzieło modernistycznej architektury sakralnej w Zabrzu i Europie Wschodniej zbudowany w 1931 r. według projektu genialnego architekta Dominikusa Böhma. W kościele znajduje się największy w Zabrzu z 1931 r. szklany witraż rozetkowy o przekroju prawie 6 metrów oraz w krypcie zobaczyć możemy ołtarz wykonany z jednej bryły węgla przez lokalnych górników.

Kościół pw. św. Anny

To wyjątkowa świątynia łącząca w swej architekturze dwa style gotyk i romanizm. Świątynia nazywana zabrzańskim muzeum sakralnym z powodu ilości postaci świętych której w niej się znajdują i obrazów. Kościół budowano w latach od kwietnia 1897 r do października 1900.

Kościół pw.  św. Jadwigi

To jeden z dwóch zachowanych na terenie miasta świątyń wybudowanych z drewna, o architekturze nawiązującej swym wyglądem do biblijnego namiotu spotkania. Wybudowany w 1929 r. według projektu arch. Karla Kuttentodta.

Kościół pw.  św.  Jana Chrzcielna

To najstarsza murowana neogotycka budowla sakralna w mieście zbudowana w 1857 r. w której zachował się najstarszy zabytek ruchomy w mieście w postaci cudownego obrazu z przedstawieniem Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z początku XVI w.  W podziemiach kościoła znajduje się krypta grobowa z ciałami fundatorów tej świątyni rodziną Ballestremów.

Kościół pw. Pokoju (ewangelicki)

To jedna z dwóch istniejących świątyń ewangelickich w Zabrzu zbudowana w 1874 r. wybudowana z rzadkim stylu Rundbogenstil według projektu radcy budowlanego Kronenberga z Opola, który zasłyną tym, że zmienił pierwotnie zatwierdzony projekt budowy świątyni.

Kościół pw.  św. Andrzeja

To najstarsza parafia, która jest nazywana matką zabrzańskich kościołów. Świątynia została wybudowana w 1866 r. w stylu neoromańskim przy użyciu białego piaskowca. Wewnątrz kościoła w prezbiterium znajduje się największa na Górnym Śląsku mozaika z wizerunkiem Pantokratora Wszechwładcy i Pana wszystkiego Jezusa Chrystusa jako władcy i sędziego Wszechświata.

Kościół pw. św. Kamila

Kościół tymczasowy powstały w budynku w którym miał mieścić się teatr. To połączenie modernizmu i sacrum w XX wiecznym spojrzeniu najlepszych architektów ówczesnego czasu. Świątynie wybudowano 1927 r. z przeznaczeniem jako kościół tymczasowy.

Rzeźba św. Jana Nepomucena

Najstarsza XVIII w., późnobarokowa rzeźba kamienna, zdobiąca dawniej wjazd do zabrzańskiego zamku ufundowana przez zasłużoną dla Zabrze rodzinę Wilczków. Na obecnym miejscu rzeźba znalazła się od  1894 r. Na postumencie posiada wyryty łaciński tekst z chronogramem w którym ukryta jest data roczna jego ufundowania. 

Cmentarz żydowski

To jeden z ciekawszych XIX w. cmentarzy żydowskich w Europie Wschodniej według Gazety Wyborczej, nazywany przez wyznawców judaizmu Domem Życia, lub Domem wieczności. To jedyna materialna pamiątka po lokalnej społeczności żydowskiej w Zabrzu. Na pomnikach nagrobnych daty urodzin i śmierci są podawane w języku hebrajskim od stworzenia świata według kalendarza żydowskiego czyli od 7 października 3761 r. pne. Zwiedzenie cmentarza możliwe tylko po wcześniejszym skontaktowaniu się z jego opiekunem Stowarzyszeniem Zachor.

Kapliczka szwedzka

To najstarsza na terenie miasta XVII w. kapliczka typu domkowego pochodząca z czasów Wojny Trzydziestoletniej, postawiona w miejscu w miejscu zbiorowej mogiły żołnierzy szwedzkich i duńskich którzy zginęli podczas najazdu wsi Zabrze.

Czas Wolny